0h rồi em ngủ đi em

      443
ko giờ rồi anh ngủ đi thôi tương đối đâu mà lo lắng anh ơi đàn mình nghèo túng đến cho quen Ngày sau giàu có mới yêu mến thêm đời nào nghèo hoài giỏi sao? không giờ rồi anh biết không anh? Sao anh còn thao thức trong đêm Thà nghèo mà biết mến yêu nhau Còn hơn giàu có thay đổi mau Thôi anh đừng bi thiết nhé anh... Anh ơi! Anh xem xét chi từng giờ Cho em gối chăng ơ thờ ngay gần nhau như độc thân tội lắm! Anh ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ Đâu ai đói mà anh lo Thôi anh đừng ảm đạm nhé anh..! ko giờ rồi anh ngủ cho say Mai đây còn lo kế sinh nhai Dù bọn mình vẫn trắng hai tay Vẫn tin niềm hạnh phúc ở sau này Không khi nào tình nhạt phai..!!

Bạn đang xem: 0h rồi em ngủ đi em


Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phim Định Mệnh Đài Loan Tập 1, Phim Định Mệnh Anh Yêu Em Đài Loan Tap 19

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.