Bài tập hóa lý 1 có lời giải

      331
*
pdf

16 phương thức và chuyên môn giải nhanh bài bác tập trắc nghiệm và các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học: Phần 1


Bạn đang xem: Bài tập hóa lý 1 có lời giải

*
pdf

Đề thi test THPT non sông môn chất hóa học năm 2020 bao gồm đáp án - Sở GD&ĐT tp hà tĩnh (Mã đề 008)


*
pdf

Đề thi test THPT non sông môn chất hóa học năm 2020 gồm đáp án - Sở GD&ĐT tp hà tĩnh (Mã đề 006)


Xem thêm: Cấu Tạo Âm Đạo: Những Khám Phá Bộ Phận Sinh Dục Nữ Có Thể Khiến Bạn Kinh Ngạc

*
pdf

report " nghiên cứu và phân tích tổng hợp một trong những dẫn xuất 1,4-dihydropyridin dự đoán có hoạt tính sinh học tập "


Nội dung

BÀI TẬP HÓA LÝ 1CHƯƠNG 1. NGUYÊN LÝ 1Bài 1. Tính biến hóa thiên nội năng của quy trình bay tương đối 1 kilogam nước ở ánh sáng T= 423Kvà 1atm. Biết nhiệt bay hơi của nước bằng 2109,2 kJ/kg (xem tương đối nước như khí lýtưởng và bỏ qua thể tích nước sinh hoạt pha lỏng).Bài 2. Xác minh nhiệt đốt cháy 1 mol CH4 theo bội nghịch ứng:CH4 (k) + 2O2(k) = CO2 (k) + 2 H2O (l)Cho biết nhiệt tạo thành tiêu chuẩn H0298 (kJ/mol) của những chất CH4 (k), O2,(k),CO2(k) và H2O (l) lần lược là : -74,85; 0 ; -393,51 và -285,84Bài 3. Ở 25oC nhiệt sinh sản thành tiêu chuẩn chỉnh của H2O (l) theo phản nghịch ứng:H2 (k) + 1/2O2 (k) = H2O (l) là ΔHo298 = -68,37 kcal/mol.Biết Cp(H2) = 6,9 cal/mol.K, Cp(O2) = 7,05 cal/mol.K, Cp(H2O) = 18 cal/mol.K.Tính nhiệt tạo nên thành của H2O (l) sống 90oC ?Bài 4. Triển khai trộn 100g nước sinh hoạt 90oC cùng với 200g nước sống 10oC, biết nhiệt dungriêng vừa đủ của nước dạng lỏng là một cal/g.K. Tính ánh sáng của hệ khi đạt cânbằng?Bài 5. đến phản ứng tổng hợp benzen như sau: 3C2H2 (khí) → C6H6 (lỏng) . Mang lại biếtnhiệt sinh tiêu chuẩn chỉnh của axetylen cùng benzen theo thứ tự là 54,194 cùng 11,72 Kcal.mol-1,Tính hiệu ứng nhiệt (ΔH) ngơi nghỉ điều kiện chuẩn chỉnh của bội phản ứng trên?Bài 6. Mang đến phản ứng tổng phù hợp benzen như sau: 3C2H2 (khí) → C6H6 (lỏng). Cho biếthiệu ứng nhiệt đẳng áp (ΔH) sống 100oC của phản ứng là -120,764 Kcal, Tính biếnthiên nội năng (ΔU) của bội nghịch ứng ở ánh sáng trên?Bài 7. Tính sức nóng lượng cần cung cấp để làm cho nóng tung 18g nước đá sống 0oC và sauđó nâng lên đến mức nhiệt độ 30oC, biết nhiệt độ nóng chảy của nước đá ở 0oC là 1434,6cal/mol với Cp của nước lỏng là 7,2 cal.mol-1.K-1.Bài 8. Một khí nổ đựng trong một xylanh bao gồm piston nặng 5kg. Sau tiếng nổ lớn pistonnâng lên 1,2m và tỏa ra một lượng nhiệt độ là 80 cal. Tính thay đổi thiên nội năng của khí?Bài 9. đến 450g khá nước ngưng tụ sinh hoạt 100oC dưới áp suất 1 atm. Nhiệt hóa khá củanước ở nhiệt độ này là 539 cal/g. Tính công (W) của quá trình này ?Bài 10. Mang lại 450g tương đối nước dừng tụ sinh hoạt 100oC bên dưới áp suất 1 atm. Biết sức nóng ngưngtụ của nước ở ánh nắng mặt trời này là -539 cal/g, Tính nhiệt độ lượng Q của quá trình này?Bài 11. Cho những phản ứng:1) 2H2(k) + O2(k) = 2H2O(l)H = -68,317kcal/mol 2) C(grafit) + O2(k) = CO2(k)H = -94,05kcal/mol3) CH4(k) + 2O2 (k) = CO2(k) + 2H2O(k) H = -212,8kcal/molTính nhiệt chế tạo thành của CH4?Bài 12. Cho phản ứng:N2(k) + O2(k) = 2NO(k)0Ơ 298 K hiệu ứng nhiệt đẳng tích là bao nhiêu?H0298 = 190 kJBài 13. Một hệ hấp thụ một lượng nhiệt 100 kJ. Nội năng hệ tăng 150 kJ .Vậy trongbiến đổi trên, công của hệ là bao nhiêu?Bài 14. Tính vươn lên là thiên nội năng của quá trình bay hơi 1 kg nước sinh sống T= 4230K và1atm. Biết nhiệt cất cánh hơi của nước bởi 2109,2 kJ/kg. Xem hơi nước như khí lýtưởng và bỏ lỡ thể tích nước lỏng:Bài 15. Đốt cháy grafit chiếm được 5,5g khí CO2 làm thoát ra 11,8 kcal. Tính sức nóng tạothành tiêu chuẩn chỉnh H0298 (tt) (kcal/ mol) khí CO2 ?Bài 16. Xác định hiệu ứng nhiệt độ H của quá trình biến than chì thành kim cương:C (grafit)  C ( kim cương) + H = ?.Biết :C (grafit ) + O2(k) = CO2(k) H1 = -94,052 kcalC (kim cương) + O2(k) = CO2(k) H2 = - 94,505 kcalBài 17. Nhiệt trung hoà NaOH với NH4OH bởi axit HCl tương xứng bằng -57456 và-51534 kJ/mol. Tính sức nóng phân ly của NH4OH?Bài 18. đến phản ứng:Zn(r ) + H2SO4 ( aq) = H2(k) + ZnSO4 (aq)Tính QV,293 ?Qp,298 = -142956JBài 19. Hoà tung 10g muối khan CaCl2(M=111) vào ít nước đủ phệ toả ra 1lượng nhiệt 6,83kJ, còn tổng hợp 10g tinh thể CaCl2.6H2O(M=219) trong thuộc điềukiện thì hấp thụ một lượng nhiệt 0,87kJ. Hãy tính biến đổi thiên entanpi H của quá trìnhhình thành tinh thể ngậm nước từ muối bột khan?Bài 20. Khi hoà tung 32g CuSO4 (M=160)khan trong một lượng nước đủ khủng thì phát ra1 lượng nhiệt độ 13,221kJ. Còn khi tổng hợp 50g tinh thể CuSO45H2O(M=240)vào nước trong cùng điều kiện thì hấp thụ một lượng nhiệt 2,343kJ. Xác minh nhiệthydrat hoá đồng sulfat?CHƯƠNG 2. NGUYÊN LÝ 2 Bài 1. Tiến hành trộn 100g nước nghỉ ngơi 100oC cùng với 200g nước sống 25oC, biết sức nóng dungriêng mức độ vừa phải của nước dạng lỏng là 1 cal/g.K và nhiệt độ của hệ khi đạt cânbằng là 50oC. Xem hệ là hệ cô lập, tính biến thiên entropy của toàn hệ ?Bài 2. Một bình kín hai ngăn, ngăn thứ nhất hoàn toàn có thể tích 0,1 m3 đựng oxi, phòng thứhai rất có thể tích 0.4 m3 đựng Nitơ. Nhị ngăn hầu hết ở cùng một đk về sức nóng độ17oC cùng áp suất 1,013.105 N/m2. Tính đổi mới thiên entropi khi nhị khí khuếch tán vàonhau?Bài 3. Một khí lý tưởng ban đầu ở 250K, 1atm và hoàn toàn có thể tích là 10 lít. Lúc nén thuậnnghịch đẳng nhiệt độ khí này thì entropy bớt 5J/K, tính thể tích sau khoản thời gian nén?Bài 4. Thực hiện trộn 100g nước ở 100oC với 200g nước sống 25oC, biết nhiệt độ dungriêng mức độ vừa phải của nước dạng lỏng là 1 cal/g.K và ánh sáng của hệ khi đạt cânbằng là 50oC. Xem hệ là hệ cô lập, tính trở thành thiên entropy của toàn hệ ?Bài 5. Cho phản ứng ra mắt như sau: 2CO (k) + O2 (k) = 2CO2 (k), biết đổi mới thiênentanpy tiêu chuẩn của CO, O2 cùng CO2 theo lần lượt là -26416 cal/mol cùng -94052 cal/molvà entropy tiêu chuẩn chỉnh của co và CO2 lần lượt là 47,301 cal/mol.K, 49,003cal/mol.K và 51,06 cal/mol.K. Tính ΔScô lập của hệ này ?Bài 6. Tính đổi thay thiên entropy của quá trình đun nóng đẳng áp 1 mol KBr từ 25oCđến 227oC, biết rằng trong vòng nhiệt độ kia Cp (KBr) = 11,6 + 3,32.10-3Tcal/mol.Bài 7. Ở 25oC, entropy của diêm sinh dạng thoi và dạng một xiên theo thứ tự là 7,62 và7,78 cal/mol.K, nhiệt độ cháy tương xứng là -70940 với -71020 cal/mol. Bỏ lỡ sự khácnhau về trọng lượng riêng của nhì dạng lưu hoàng trên, Tính ΔF của quy trình này ?Bài 8. Tính S khi một mol hơi nước ngưng tụ thành nước lỏng sinh sống 1000C, 1 atm. Chobiết sức nóng hóa khá của nước ở nhiệt độ trên là 549cal/g.Bài 9. Tính trở nên thiên entropi S lúc một mol nước đá lúc nóng chảy trọn vẹn ở 1atm cùng 00 C. Biết quá trình này hấp thụ một sức nóng lượng 6003,7 J/mol.Bài 10. Tính phát triển thành thiên S trong quá trình đun lạnh chảy 1 mol benzen. Cho biếtnhiệt rét chảy của benzen sinh sống 2780K là 9927 J/molBài 11. Cho phản ứng:CO(k) + H2O(k) = CO2(k) + H2(k)0Biết G 298 (kJ/mol) của những chất CO(k), H2O(k), CO2(k), H2(k) lần lược bằng:-137,14; -228,61; -394,6Tính G0298 (pư) ?CHƯƠNG 3. CÂN BẰNG HÓA HỌC Bài 1. đến phản ứng thủy phân este axetat etyl:CH3COOC2H5 + H2O ↔ CH3COOH + C2H5OHNếu thuở đầu số mol este ngay số mol nước thì khi cân bằng có 1/3 lượng este bịphân hủy, tính hằng số cân bằng của bội phản ứng thủy phân trên ?Bài 2. Mang đến phản ứng: CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O.Ở 100oC, hằng số cân bằng Kc = 4. Nếu cho 5mol axit axetit cùng 5mol rượu etylicphản ứng trong một bình bí mật ở 100oC thì khi cân bằng, số mol axit còn lại baonhiêu?Bài 3. Mang lại phản ứng:I2 (k) + H2(k)  2HI (k)Ở 4200K cùng thể tích không nạm đổi, hằng số cân đối Kc = 50. Nồng độ đầu cácchất phản ứng là H2 = 1,5mol/l , I2 = 0,25 mol/l, HI = 5mol/l.Phản ứng trên sẽ diễn ra theo chiều nào?Bài 4. Khí N2O4 cùng khí NO2 cân đối với nhau sinh sống 25oC với áp suất riêng phần tươngứng là 0,69 atm với 0,31 atm. Tính hằng số cân bằng Kp của làm phản ứng N2O4 = 2NO2ở 65oC ví như hiệu ứng nhiệt vừa đủ của phản bội ứng này trong tầm nhiệt độ từ25oC đến 65oC là 14965 cal.Bài 5. Các thành phần hỗn hợp N2O4 = 2NO2 cân đối với nhau nghỉ ngơi 25oC cùng với áp suất riêng phầntương ứng là 0,69 atm cùng 0,31 atm. Tính áp suất hơi riêng phần của NO2 làm việc 25oC khicân bởi nếu áp suất ban đầu của N2O4 là 10 atm.Bài 6. Mang lại phản ứng thuận nghịch trong dung dịch nước:A + B  C + 2DHằng số cân nặng băng Kc = 1. Một hệ bao gồm nồng độ CA = CB = 0,001M với Cc = Cd =0,01M. Hãy cho biết chiều của làm phản ứng trên?Bài 7. Mang đến phản ứng:CO(k ) + H2O(k) = CO2 (k) + H2 (k)0Ở 1000 K, áp suất ko đổi,hằng số cân đối của phản nghịch ứng là 1,4. Ở ánh nắng mặt trời nầyhỗn hợp tất cả thành phần mol:50% CO, 5%H2O, 20% CO2 cùng 25% H2. Hãy cho thấy thêm chiều bội phản ứng ?Bài 8. đến phản ứng:H2(k) + I2 (k) = 2HI(k)0Ở 420 K cùng thể tích ko đổi, hằng số vận tốc phản ứng Kc = 50. Nồng độ các chấtphản ứng ban đầu: (H2) = 2mol/l, (I2) = 5mol/l, (HI) = 10 mol/l. Cho biết thêm chiềuphản ứng?Bài 9. Cho phản ứng:A(k) + B(k ) )  C(k) + D( k) với H