Bảng chữ cái tiếng nhật hiragana

      530

Bảng chữ cái tiếng Nhật là bước đầu giúp bạn tiếp cận với một ngôn ngữ mới. Ví như vẫn chưa biết cách học tập bảng vần âm để có thể vừa học nhanh mà vẫn vừa có thể nhớ thọ thì thuộc capnuochaiphong.com mày mò trong nội dung bài viết này nhé!

*

I. HỆ THỐNG CHỮ VIẾT CỦA TIẾNG NHẬT

Trong giờ đồng hồ Nhật có bố loại chữ viết là Hiragana, Katakana, với Kanji (chữ Hán).

Bạn đang xem: Bảng chữ cái tiếng nhật hiragana

Hiragana với Katakana là những chữ tượng âm còn chữ thời xưa là chữ tượng hình, vừa thể hiện âm mặt khác vừa biểu thị nghĩa.

Câu trong tiếng Nhật thông thường được viết bằng chữ Hiragana, Katakana, chữ Hán. Thương hiệu người, địa danh nước ngoài hoặc những từ ngoại lai được viết bằng chữ Katakana.

Còn chữ Hiragana được dùng làm biếu thị trợ trường đoản cú hoặc các phần thay đổi của cồn từ,tính từ.

Ngoài ra, trong một trong những trường hợp chữ Latinh (Romaji) cũng được dùng lúc viết dành cho đối tượng là người nước ngoài.

Những chữ này thường thấy ở trên những bảng hải dương viết tên đơn vị ga, v.v..


*
Tổng quan liêu bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana, Katakana

Bây giờ bắt đầu 3 ngày học NHỚ – ĐỌC – VIẾT bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana cùng capnuochaiphong.com nhé~~~

Bảng vần âm Hiragana là bảng vần âm mềm cơ bản nhất mà bất kỳ ai học tập tiếng Nhật cũng đều đề xuất biết. Các chúng ta có thể học song song bảng vần âm Katakana cùng 1 dịp nhé

II. Học bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana

Bảng vần âm Hiragana gồm gồm 71 chữ và bao gồm 5 nguyên âm あ(a) – い(i) – う(u) – え(e) – お(o). Các nguyên âm này thua cuộc phụ âm, và bán nguyên âm để thạo thành đơn vị âm.

あ aい iう uえ eお o
か kaき kiく kuけ keこ ko
が gaぎ giぐ guげ geご go
さ saし shiす suせ seそ so
ざ zaじ jiず zuぜ zeぞ zo
た taち chiつ tsuて teと to
だ daぢ jiづ zuで deど do
な naに niぬ nuね neの no
は haひ hiふ fuへ heほ ho
ば baび biぶ buべ beぼ bo
ぱ paぴ piぷ puぺ peぽ po
ま maみ miむ muめ meも mo
や yaゆ yuよ yo
ら raり riる ruれ reろ ro
わ waを woん n/m

Tổng quan lại về bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana, Katakana


Bảng vần âm Hiragana và Katakana là bước đầu trong phần đoạt được tiếng Nhật sơ cung cấp (N5). Trong những lúc học bảng chữ cái tiếng Nhật, hãy tìm luôn lộ trình học riêng cho mình nhé.

Lộ trình học tập tiếng nhật miễn phí tổn 2,5 tháng đoạt được N5 JLPT

Còn bây giờ chúng mình bắt đầu vào học phần thứ nhất – bảng vần âm Hiragana nhé

1. HỌC PHÁT ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NHẬT CÙNG NGƯỜI BẢN XỨ


2. MẸO HỌC THUỘC BẢNG CHỮ CÁI nhanh VÀ NHỚ LÂU

+ Mẹo 1: học bảng chữ cái tiếng Nhật bằng Flashcard

+ Mẹo 2: học bảng vần âm tiếng Nhật theo phương thức “cơ bắp”

+ Mẹo 3: học tập bảng vần âm tiếng Nhật song song nhau

+ Mẹo 4: học tập bảng chữ cái tiếng Nhật qua hình ảnh minh họa

+ Mẹo 5: Học những lúc hầu như nơi

Và hãy tìm cho mình một sensei, senpai nhằm học cùng nhé

Có không ít mẹo đề xuất capnuochaiphong.com tổng đúng theo sang bài xích viết: Cách học tập bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana. Đừng bỏ lỡ nhé!

3. HƯỚNG DẪN VIẾT BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NHẬT HIRAGANA

Khi tập viết chữ Hiragana chữ nên nằm gọn trong 1 ô vuông với chữ viết cũng cần phải phải phẳng phiu trong ô vuông đó.

+ あ(a) >> phạt âm là (a) y như cách gọi “tha thẩn”, “la cà”

+ い(i) >> phạt âm là (i) y như cách gọi “đi thi”, “hòn bi”

+ う(u) >> phát âm là (u) cùng (ư)

+ え(e) >> phát âm là (ê) giống như cách gọi “ê đê”, “bê tha”

+ お(o) >> phân phát âm là (ô) giống hệt như cách đọc “ loại xô”, “ô tô”


*

Link tải phiên bản PDF: Cách viết bảng chữ cái tiếng nhật


Vậy là dứt bảng chữ cái Hiragana rồi. Các bạn có thấy trở ngại khi tự học tập không?

Học giờ Nhật Online free với 25 bài Minna no nihongo.

III. học tập viết – học âm chào bán đục, âm đục, âm ghép

1. Âm đục

•Âm đục: Thêm dấu 「〃」(gọi là tenten) vào phía bên trên bên phải những chữ chiếc hàng KA, SA, TA và HA.•Âm chào bán đục: Thêm lốt 「○」(gọi là maru) vào phía bên trên bên phải những chữ mẫu của hàng HA.

Học
HàngÂm đục với âm bán đục
か、き、く、け、こが、ぎ、ぐ、げ、ご (ga, gi, gu, ge, go)
さ、し、す、せ、そざ、じ、ず、ぜ、ぞ (za, ji, zu, ze, zo)
た、ち、つ、て、とだ、ぢ、づ、で、ど (da, dzi, dzu, de, do)
は、ひ、ふ、へ、ほば、び、ぶ、べ、ぼ (ba, bi, bu, be, bo) ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、 (pa, pi, pu, pe, po)

Nhận ngay lập tức full bộ tài liệu giờ đồng hồ nhật N5 ko thể bỏ lỡ tại capnuochaiphong.com.

2.Trường âm

Người ta sử dụng 5 nguyên âm:あ、い、う、え、お(a, i, ư, ê, ô) trong tiếng Nhật để tạo trường âm. Trường âm là âm kéo dài, khi hiểu lên ta đã đọc kéo dài gấp đôi âm bình thường.Ví dụ; A thì bằng một nửa giây. AA thì sẽ đọc nhân song thành 1 giây.

+ Hàngあcó trường âm là /aa/: cột a +あ

おかあさん(okaasan):mẹ ( bạn khác).

+ Hàngいcó trường âm là /ii/: cột i +い

おにいさん(oniisan):anh trai ( bạn khác).

+ Hàngうcó trường âm là/uu/: cột u +う

くうき(kuuko):không khí.

+ Hàngえcó trường âm là /ee/: cột e +えhoặc /ei/: cột e +い

おねえさん(oneesan: chị gái ( tín đồ khác).

せんせい (sensei):thầy, cô giáo.

+ Hàngおcó ngôi trường âm là /oo/: cột o +おhoặc /ou/: cột o +う

とおか(tooka): ngày mùng 10; 10 ngày.

おとうさん(otousan): cha ( bạn khác).

Xem thêm:

3. Âm ghép

Âm ghép được tạo vị 2 chữ cái ghép lại với nhau. Trong bảng vần âm của Nhật fan ta sử dụng 3 chữ cái ya (や)、yu (ゆ)、yo(よ)ghép vào những chữ mẫu thuộc cột i ( trừ chữ い ) để sản xuất thành âm ghép. Chữ ya, yu, yo cần phải viết nhỏ tuổi hơn , hoặc bằng 50% chữ loại đầu nằm trong cột i đứng trước nó.

Cách đọc: ko đọc bóc biệt 2 chữ cái, cơ mà đọc ngay lập tức với nhau phối kết hợp 2 vần âm thành một âm.

Ví dụ:

きゃ hiểu là kya , không hiểu là ki ya

ひょ hiểu là hyo, không gọi là hi yo

きゃkya きゅkyu きょkyoりゃrya りゅryu りょryo
しゃsha しゅshu しょshoぎゃgya ぎゅgyu ぎょgyo
ちゃchya ちゅchyu ちょchyoじゃjya じゅjyu じょjyo
にゃnya にゅnyu にょnyoびゃbya びゅbyu びょbyo
ひゃhya ひゅhyu ひょhyoぴゃpya ぴゅpyu ぴょpyo
みゃmya みゅmyu みょmyo

Cần lưu lại ý:Với những chữ しゃ (sha)、しゅ (shu)、しょ (sho)、ちゃ (cha)、ちゅ (chu)、ちょ (cho)、じゃ (ja)、じゅ (ju)、じょ (jo) lúc phát âm sẽ nên bật hơi.

4. Âm ngắt

Âm ngắt là hầu như âm bao gồm âm っ- tsu bé dại nối thân 2 phụ âm cùng nhau để tạo thành một từ tất cả nghĩa. Nguyên tắc đọc/ phiên âm khi gặp các chữ gồm âm ngắt là gấp hai phụ âm ngay phía sau âm ngắt (chỉ gấp rất nhiều lần phụ âm ngay lập tức sau nó mà không phiên âm っ- tsu).

Ví dụ:ざっし (zasshi): tạp chí

にっぽん(nippon): nhật bản

Một số biện pháp biến âm cơ bản

Dưới đó là một số quy tắc biến chuyển âm trong giờ Nhật

(1) trường đoản cú ghép giỏi từ lặp: mặt hàng “ha” (ha hi fu he ho) thành hàng “ba” (ba bi bu be bo) vốn là âm đục của mặt hàng “ha”.

は ひ ふ へ ほ → ば び ぶ べ ぼ

Các chúng ta có thể thấy là âm đục gồm cách viết y nguyên chỉ thêm vào dấu nháy ký hiệu.

Ví dụ: 日 hi + 日 hi = 日々 hibi (ngày ngày)

(2) mặt hàng “ka” thì thành mặt hàng “ga”

か き く け こ → が ぎ ぐ げ ご

Ví dụ: 近頃 chika + koro = chikagoro (dạo này)

(3) mặt hàng “sa” thành hàng “za”

さ し す せ そ → ざ じ ず ぜ ぞ

Ví dụ: 矢印 ya (mũi tên) + shirushi (dấu) = yajirushi中島 naka + shima = nakajima (tên người)

(4) mặt hàng “ka” nhưng mà được tiếp diễn bởi một âm hàng “ka” tiếp thì biến thành âm lặp (tsu nhỏ)

Ví dụ: 国旗 (quốc kỳ) koku + ki = kokki (こっき) chứ không cần thành kokuki (こくき)

(5) mặt hàng “ha” mà lại đi theo sau chữ “tsu” つ thì chữ “tsu” trở thành âm lặp (tsu nhỏ) còn hàng “ha” vẫn thành mặt hàng “pa”

は ひ ふ へ ほ → ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

Ví dụ: 活発(かつ+はつ)=かっぱつ, (katsu + hatsu = kappatsu) hoạt bát

Hàng “ha” nhưng đi sau âm lặp (chữ “tsu” nhỏ dại = “っ”) thì thành sản phẩm “pa”

Ví dụ: つけっぱなし

(6) mặt hàng “ka” nhưng đi sau “n” (ん) thì thành mặt hàng “ga”

Ví dụ: 賃金=ちんぎん

(7) sản phẩm “ha” đi sau “n” (ん) thì hay thành hàng “pa” (phần lớn) hoặc mặt hàng “ba” (ít hơn)

Ví dụ: 根本=こんぽん, kon + hon = kompon (căn bản)

(8) Âm “n” (ん) sống ngay trước hàng “pa” xuất xắc hàng “ba” xuất xắc hàng “ma” thì đề xuất đọc là “m” thay vì chưng “n”

Ví dụ:

根本=こんぽん kompon

日本橋=にほんばし nihombashi

あんまり ammari

がんばって gambatte

IV. Bảng vần âm tiếng Nhật Kanji

Kanji hay nói một cách khác là Hán từ có bắt đầu từ chữ Hàn và 1 phần do người Nhật sáng chế ra. Những ai đã từng học tiếng Trung rồi thì chắc chắn là học cho phần chữ Kanji này đã học khôn xiết nhanh.

Hướng dẫn học tập 214 cỗ thủ sơ cấp

Chữ Kanji có cấu tạo gồm phần bộ thủ cùng phần âm. Phần bộ thủ chỉ ý nghĩa của chữ này còn phần âm biểu thị âm phát âm gần đúng với chữ.

Lấy 1 ví dụ dễ dàng như này, những chữ chỉ người sẽ sở hữu bộ nhân, chỉ nước có bộ thủy, chỉ cây trồng có cỗ mộc,…

Với số đông người bước đầu học bạn sẽ thấy Kanji thật kinh sợ nhưng chắc hẳn rằng càng học bạn sẽ càng say mê chữ cái này. Sự thật đấy!

Cùng học Kanji cùng với giáo viên tốt nhất của capnuochaiphong.com nhé!


Bảng chữ cái Kanji

V. học tập bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana qua hình ảnh

Bảng vần âm tiếng Nhật qua hình hình ảnh bảng PDF sịn độc nhất : tại đây

*
*
*
*
*
*
*
*
*

ÂM BÁN ĐỤC

*
*

ÂM ĐỤC

*
*
*
*
*
*
*

Vậy là đã học chấm dứt bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana rồi. Cùng đón ngóng phần tiếp theo sau về biện pháp học bảng vần âm tiếng Nhật Katakana nhé.

VI. Đặc điểm phổ biến của giờ Nhật

1. Từ Loại: Trong tiếng Nhật có những từ một số loại như: động từ, tính từ, danh từ, phó từ, liên từ, trợ từ,…..

2. riêng biệt tự từ trong câu: Vị ngữ luôn luôn ở cuối câu. Từ bố nghĩa luôn đứng trước từ bỏ được bổ nghĩa.

3. Vị ngữ: Trong giờ Nhật tự loại hoàn toàn có thể trở thành vị ngữ là đụng từ, tính từ, với danh từ + hình thức của vị ngữ sẽ biến đổi tùy theo biểu lộ khẳng định, tủ định, xuất xắc quá khứ, phi quá khứ, v.v.. Hình thức của vị ngữ không biến đổi ngôi, tương tự (đực, cái), và số (ít, nhiều).

4. Trợ từ: Trợ từ được sử dụng sau từ và ở cuối câu. Trợ từ gồm chức năng biểu hiện mối dục tình giữa những từ hoặc thêm những nét nghĩa cho câu.

5. Glản lược: trong trường hòa hợp nghĩa của câu sẽ rõ rằng theo văn cảnh thì nhà tân ngữ hay được lược bỏ.

Học bảng vần âm thật thuận lợi đúng không? mong muốn cách học Bảng vần âm tiếng Nhật của capnuochaiphong.com có thể giúp ích cho bạn trong quá trình chinh phục ngôn ngữ Nhật Bản. Đừng quên phân tách sẻ bài viết đến cho đồng đội cùng biết nữa nhé!

Bạn cảm giác nản khi học mãi giờ Nhật cơ mà vẫn chẳng được chữ nào vào đầu?

Đừng nhằm tiếng Nhật làm cực nhọc mình như vậy nữa!

Khoá học đổ vỡ lòng hoàn toàn mới với sự cung cấp của đội ngũ giáo viên cầm vấn hàng đầu tại capnuochaiphong.com để giúp đỡ bạn chinh phục mục tiêu N5 một cách hiệu quả nhất. Giá thành rẻ nhất vn chỉ 19k/buổi, cam đoan “phá đảo” N5 chỉ sau 3 tháng.