Chương trình tiếng anh lớp 6 mới

      598

Lớp 6 là lúc bước đầu chương trình học tập tiếng Anh đi sâu vào tò mò các điểm ngữ pháp và từ vựng về đời sống cũng như học thuật. Để giúp những em tất cả cái nhìn toàn diện về kiến thức trong công tác tiếng Anh lớp 6 mới. Ngoài ra những kiến thức lịch trình tiếng anh lớp 6 cũng biến thành giúp ích những cho tiếng anh lớp 7. capnuochaiphong.com đã dành bài viết này để tóm tắt đầy đủ chủ đề bắt buộc tìm hiểu, ngữ pháp nên luyện tập, nhằm giúp những em có hiệu quả học tập giỏi hơn.

Bạn đang xem: Chương trình tiếng anh lớp 6 mới

Nội dung:

Từ vựng giờ Anh lớp 6 chương trình mới

Những chủ thể của công tác học anh văn lớp 6 vẫn còn đấy rất đơn giản, phần lớn là về cuộc sống như:

UNIT 1: MY NEW SCHOOL (Ngôi trường mới của tôi)

Bài học thứ nhất của giờ đồng hồ Anh lớp 6 bắt đầu là làm quen với các từ vựng giờ Anh tương quan đến trường học tập như các vật dụng nghỉ ngơi trường, chính sách học tập,…

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

art

/aːt/

(n)

nghệ thuật

boarding school

/ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/ 

(n)

trường nội trú

classmate

/ˈklæs.meɪt/

(n)

bạn học

equipment

/ɪˈkwɪp mənt/

(n)

thiết bị

greenhouse

/ˈɡriːn.haʊs/

(n)

nhà kính

judo

/ˈdʒuː.doʊ/

(n)

môn võ judo

swimming pool

/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/ 

(n)

hồ bơi

pencil sharpener

/ˈpen·səl ˌʃɑr·pə·nər/

(n)

đồ chuốt bút chì

compass

/ˈkʌm·pəs/

(n)

com-pa

school bag

/ˈskuːl.bæɡ/

(n)

cặp đi học

rubber 

/ˈrʌb·ər/ 

(n)

cục tẩy

calculator

/ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ 

(n)

máy tính

pencil case

/ˈpen.səl ˌkeɪs/

(n)

hộp bút

notebook 

/ˈnoʊtˌbʊk/

(n)

vở

bicycle 

/ˈbɑɪ·sɪ·kəl/

(n)

xe pháo đạp

ruler

/ˈru·lər/

(n)

thước

textbook

/ˈtekstˌbʊk/ 

(n)

sách giáo khoa

activity

/ækˈtɪv·ɪ·t̬i/

(n)

hoạt động

creative 

/kriˈeɪ·t̬ɪv/ 

(adj)

sáng tạo

excited

/ɪkˈsaɪ.t̬ɪd/ 

(adj)

phấn chấn, phấn khích

UNIT 2: MY home (Ngôi nhà đất của tôi)

Sau khi đã có tiếp cận với những từ vựng theo công tác tiếng Anh lớp 6 về chủ đề trường học ở unit 1, qua unit 2 các em sẽ được học biện pháp gọi tên các loại phòng trong phòng ở, đồ gia dụng dụng, sản phẩm công nghệ ở nhà,… trong bảng sau đây.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

town house

/ˈtaʊn ˌhaʊs/

(n)

nhà phố

country house

/ˌkʌn.tri ˈhaʊs/

(n)

nhà ở nông thôn

villa 

/ˈvɪl.ə/

(n)

biệt thự

stilt house

/stɪltsˌhaʊs /

(n)

nhà sàn

apartment

/əˈpɑːrt.mənt/

(n)

căn hộ

living room

/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ 

(n)

phòng khách

bedroom

/ˈbed.ruːm//ˈbed.rʊm/

(n)

phòng ngủ

kitchen

/ˈkɪtʃ·ən/ 

(n)

nhà bếp

bathroom

/ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/

(n)

nhà tắm

hall

/hɑːl/

(n)

phòng lớn

attic

/ˈæt̬.ɪk/

(n)

gác mái

amp 

/læmp/

(n)

đèn

toilet 

/ˈtɔɪ·lɪt/

(n)

nhà vệ sinh

bed 

/bed/

(n)

giường

cupboard

/ˈkʌb·ərd/

(n)

tủ chén

wardrobe 

/ˈwɔːr.droʊb/

(n)

tủ đựng quần áo

fridge

/frɪdʒ/

(n)

tủ lạnh

chair

/tʃeər/

(n)

ghế

air-conditioner

/ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/

(n)

máy ổn định không khí

table

/ˈteɪ bəl/

(n)

bàn

sofa

/ˈsoʊ·fə/

(n)

ghế trường kỷ, ghế sô pha

behind

/bɪˈhaɪnd/ 

(pre)

ở phía sau, đằng sau

between

/bɪˈtwin/ 

(pre)

ở giữa

in front of

/ɪn ‘frʌnt ʌv/

(pre)

ở phía trước, đằng trước

crazy 

/ˈkreɪ.zi/ 

(adj)

kì dị, kỳ lạ thường

next to

/’nɛkst tu/

(pre)

kế bèn, sinh sống cạnh

under

/ˈʌn dər/

(pre)

ở mặt dưới, phía dưới

furniture

/ˈfɜr nɪ tʃər/

(n)

đồ đạc vào nhà, vật dụng gỗ

chest of drawers 

/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/

(n)

ngăn kéo tủ

messy

/ˈmes.i/

(adj)

lộn xộn, bừa bộn

microwave

/ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/

(n)

lò vi sóng

move 

/muːv/

(v)

di chuyển, chuyển nhà

department store

/dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/

(n)

cửa hàng bách hóa

dishwasher

/ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/

(n)

trang bị rửa chén (chén) đĩa

UNIT 3: MY FRIENDS ( những người bạn của tôi)

Những người các bạn là điều không thể thiếu trong cuộc sống đời thường của từng người, vì vậy unit 3 giờ đồng hồ Anh lớp 6 bắt đầu sẽ cung ứng vốn từ bỏ vựng về chủ đề này. Trường đoản cú đó, những em rất có thể mô tả một bí quyết cơ phiên bản nhất về ngoại hình, tính cách của những người bạn thân yêu của mình.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

arm

/ɑːrm/

(n)

cánh tay

ear

/ɪər/ 

(n)

tai

eye

/ɑɪ/

(n)

mắt

leg

/leɡ/

(n)

chân

nose

/noʊz/

(n)

mũi

finger

/ˈfɪŋ·ɡər/

(n)

ngón tay

tall

/tɔl/

(a)

cao

short

/ʃɔrt/

(a)

lùn, thấp

big

/bɪg/

(a)

to

small 

/smɔl/

(a)

nhỏ

active

/ˈæk tɪv/ 

(adj)

hăng hái, năng động

appearance

/əˈpɪər·əns/

(n)

dáng vẻ, ngoại hình

boring

/ˈbɔː.rɪŋ/

(adj)

buồn tẻ

confident

/ˈkɒn fɪ dənt/

(adj)

tự tin, tin tưởng

curious

/ˈkjʊər·i·əs/

(adj)

tò mò, ưa thích tìm hiểu

gardening

/ˈɡɑrd·nɪŋ/

(n)

làm vườn

firefighter

/ˈfɑɪərˌfɑɪ·t̬ər/ 

(n)

lính cứu giúp hỏa

fireworks

/ˈfɑɪərˌwɜrks/

(n)

pháo hoa

funny

/ˈfʌn i/

(adj)

buồn cười, thú vị

generous

/ˈdʒen·ə·rəs/

(adj)

rộng rãi, hào phóng

patient

/ˈpeɪ·ʃənt/

(adj)

điềm tĩnh

personality

/ˌpɜr·səˈnæl·ɪ·t̬i/

(n)

tính cách, cá tính

reliable

/rɪˈlɑɪ·ə·bəl/

(adj)

đáng tin cậy

serious

/ˈsɪr.i.əs/

(adj)

nghiêm túc

shy

/ʃɑɪ/

(adj)

bẽn lẽn, giỏi xấu hổ

sporty

/ˈspɔːr.t̬i/

(adj)

dáng thể thao, khỏe khoắn mạnh

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD (Nơi tôi sống)

Để những em hoàn toàn có thể mở rộng vốn trường đoản cú vựng của mình, unit 4 trong lịch trình tiếng Anh lớp 6 sẽ reviews một số danh trường đoản cú chỉ địa điểm tương tự như tính từ để sử dụng trong miêu tả, diễn tả nơi sống của mình bằng giờ Anh.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

statue

/ˈstætʃ·u/

(n)

tượng

square

/skweər/

(n)

quảng trường

railway station

/ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/

(n)

nhà ga

cathedral

/kəˈθi·drəl/

(n)

nhà thờ

memorial

/məˈmɔːr.i.əl/

(n)

đài tưởng niệm

left

/left/

(n, a)

trái

right

/raɪt/

(n, a)

phải

straight

/streɪt/

(n, a)

thẳng

narrow 

/ˈner.oʊ/ 

(a)

hẹp

noisy

/ˈnɔɪ.zi/

(a)

ồn ào

crowded

/ˈkraʊ.dɪd/ 

(a)

đông đúc

quiet

/ˈkwaɪ ɪt/

(a)

yên tĩnh

art gallery

/ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/

(n)

phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật

backyard

/ˌbækˈjɑːrd/

(n)

sân vùng sau nhà

cathedral

/kəˈθi·drəl/

(n)

nhà cúng lớn, thánh đường

convenient

/kənˈvin·jənt/

(adj

thuận tiện, thuận lợi

dislike

/dɪsˈlɑɪk/

(v)

không thích, không ưa, ghét

exciting

/ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/

(adj

thú vị, lý thú, hứng thú

fantastic

/fænˈtæs·tɪk

(adj)

tuyệt vời

historic

/hɪˈstɔr ɪk/

(adj)

cổ, cổ kính

inconvenient

/ˌɪn·kənˈvin·jənt/

(adj)

bất tiện, phiền phức

incredibly

/ɪnˈkred·ə·bli/

(adv)

đáng tởm ngạc, đến nỗi không ngờ

modern

/ˈmɑd·ərn/

(adj)

hiện đại

pagoda

/pəˈɡoʊ·də/

(n)

ngôi chùa

palace

/ˈpæl·əs/

(n)

cung điện, dinh, phủ

peaceful

/ˈpis·fəl/

(adj)

yên tĩnh, bình lặng

polluted

/pəˈlut/

(adj)

ô nhiễm

suburb

/ˈsʌb·ɜrb/ 

(n)

khu vực nước ngoài ô

temple

/ˈtem·pəl/ 

(n)

đền, điện, miếu

terrible

/ˈter·ə·bəl/

(adj)

tồi tệ

workshop

/ˈwɜrkˌʃɑp/

(n)

phân xưởng (sản xuất, sửa chữa…)

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD (Kỳ quan thiên nhiên thế giới)

Theo tiếng Anh lớp 6 công tác mới, các từ vựng về du lịch cũng giống như các phong cảnh trên quả đât sẽ được cung ứng trong unit này.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

sun cream

/ˈsʌn ˌkriːm/

(n)

kem phòng nắng

scissor

/ˈsɪz.ər/

(n)

Cái kéo

sleeping bag 

/ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/

(n)

Túi ngủ

backpack 

/ˈbækˌpæk/ 

(n)

Ba lô

compass

/ˈkʌm·pəs/

(n)

La bàn

desert

/dɪˈzɜrt/

(n)

Sa mạc

mountain

/ˈmɑʊn·tən/

(n)

Núi

lake

/leɪk/

(n)

Hồ nước

river

/ˈrɪv·ər/

(n)

Sông

forest 

/ˈfɔr·əst/

(n)

Rừng

waterfall

/ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/

(n)

Thác nước

boat

/boʊt/ 

(n)

Con thuyền

boot

/buːt/

(n)

Giày ủng

cave

/keɪv/

(n)

Hang động

cuisine

/kwɪˈziːn/

(n)

Kỹ thuật nấu ăn, nghệ thuật ẩm thực

diverse

/ˈdɑɪ·vɜrs/

(adj)

Đa dạng

essential

/ɪˈsen·ʃəl/

(adj)

Rất buộc phải thiết

island

/ˈaɪ.lənd/

(n)

Hòn đảo

rock

/rɑk/

(n)

Hòn đá, phiến đá

thrilling

/ˈθrɪl·ɪŋ/

(adj)

Gây hồi hộp

torch

/tɔrtʃ/

(n)

Đèn pin

travel agent’s

/ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/

(n)

Công ty du lịch

valley

/ˈvæl·i/

(n)

Thung lũng

windsurfing

/ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/

(n)

Môn thể thao trượt ván buồm

wonder

/ˈwʌn·dər/ 

(n)

Kỳ quan

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY (Kỳ nghỉ Tết của bọn chúng tôi)

Kỳ nghỉ ngơi tết luôn luôn là chủ đề làm cho niềm phấn khởi cho những em khi được tò mò cụ thể. Tết là một trong những phần bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, vì chưng thế, vấn đề giúp những em khám phá về chủ đề này qua giờ Anh sẽ đưa về rất các điều thú vị.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

flower

/ˈflɑʊ·ər/

(n)

Hoa 

firework

/ˈfaɪr.wɝːk/ 

(n)

Pháo hoa

lucky money

/ˈlʌk i ˈmʌn i/

(n)

Tiền lì xì

apricot blossom

/ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/

(n)

Hoa mai

peach blossom

/pitʃ ˈblɑs·əm/

(n)

Hoa đào

make a wish

Ước một điều ước

go lớn a pagoda

Đi chùa

decorate

/ˈdek·əˌreɪt/

(v)

Trang trí, trang hoàng

plant trees

Trồng cây

watch fireworks

Xem pháo hoa

hang a calendar

Treo một cuốn lịch

give lucky money

Cho chi phí lì xì

do the shopping

Mua sắm

visit relative

Thăm tín đồ thân

buy peach blossom

Mua hoa đào

clean furniture

Lau chùi vật dụng đạc

calendar

/ˈkæl ən dər/

(n)

Lịch

celebrate

/ˈsel·əˌbreɪt/

(v)

Kỉ niệm

family gathering

(n)

Sum họp gia đình

feather

/ˈfeð·ər/

(n)

Lông (gia cầm)

first-footer 

/ˈfɜrstˈfʊt/

(n)

Người xông nhà (đầu năm mới)

remove

/rɪˈmuv/

(v)

Rũ bỏ

wish

/wɪʃ/

(n,v)

Lời ước

UNIT 7: TELEVISION (Truyền hình)

Unit 7 của lịch trình Anh văn lớp 6 mới chủ yếu sẽ cho những em được tiếp cận với nguồn từ vựng bao phủ chủ đề truyền bên cạnh đó các một số loại phim, danh từ chỉ người tương tự như danh trường đoản cú thông dụng.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

cartoon

/kɑrˈtun/

(n)

Phim hoạt hình

game show

/ˈɡeɪm ˌʃoʊ/

(n)

Chương trình trò chơi, vô tuyến giải trí

film

/fɪlm/

(n)

Phim truyện

comedy

/ˈkɑː.mə.di/

(n)

Hài kịch, phim hài

newsreader

/ˈnjuːzˌriː.dər/

(n)

Người đọc bản tin trên đài, truyền hình

weatherman

/ˈweð·ərˌmæn/

(n)

Người thông cung cấp tin thời ngày tiết trên đài, tivi

adventure

/ədˈven·tʃər/

(n)

Cuộc phiêu lưu

announce

/əˈnɑʊns/

(v)

Thông báo

audience

/ˈɔ·di·əns/

(n)

Khán giả

character

/ˈkær·ək·tər/

(n)

Nhân vật

clumsy 

/ˈklʌm·zi/

(adj)

Vụng về

documentary

/ˌdɑk·jəˈmen·tə·ri

(n)

Phim tài liệu

educate

/ˈedʒ·əˌkeɪt/ 

(v)

Giáo dục

educational

/ˌedʒ·əˈkeɪ·ʃən·əl/

(adj)

Mang tính giáo dục

entertain

/ˌen·tərˈteɪn/

(v)

Giải trí

event

/ɪˈvent/ 

(n)

Sự kiện

fair

/feər/

(n)

Hội chợ, chợ phiên

funny

/ˈfʌn i/

(adj)

Hài hước

main

/meɪn

(adj)

Chính yếu, nhà đạo

manner

/ˈmæn ər/

(n)

Tác phong, phong cách

musical 

/ˈmju·zɪ·kəl/

(n)

Buổi trình diễn văn nghệ, vở nhạc kịch

national 

/ˈnæʃ·ə·nəl/

(adj)

Thuộc về quốc gia

programme

ˈproʊ.ɡræm/

(n)

Chương trình

remote control

/rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/ 

(n)

Điều khiển (tivi) từ bỏ xa

reporter

/rɪˈpɔr·t̬ər/

(n)

Phóng viên

schedule

/ˈskedʒ.uːl/

(n)

Chương trình, kế hoạch trình

series

/ˈsɪər·iz/

(n)

Phim nhiều năm kỳ trên truyền hình

viewer

/ˈvju·ər/ 

(n)

Người xem (tivi)

UNIT 8: SPORTS & GAMES (Thể thao và trò chơi)

Ở unit 8 các em vẫn học phương pháp gọi tên phần lớn môn thể thao bằng tiếng Anh cũng như tính từ để diễn tả cảm xúc liên quan.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

badminton

/ˈbædˌmɪn·tən/

(n)

Cầu lông

volleyball 

/ˈvɑl·iˌbɔl/

(n)

Bóng chuyền

football

/ˈfʊtˌbɔl/

(n)

Bóng đá

horse race

/hɔːrs ˈreɪs/

(n)

Đua ngựa

basketball 

/ˈbæs·kɪtˌbɔl/

(n)

Bóng rổ

baseball

/ˈbeɪsˌbɔl/

(n)

Bóng chày

tennis

/ˈten·ɪs/

(n)

Quần vợt

table tennis

/ˈteɪ·bəl ˌten·ɪs/

(n)

Bóng bàn

regatt

/rɪˈɡɑː.t̬ə/

(n)

Cuộc đua thuyền

gymnastics

/dʒɪmˈnæs·tɪks

(n)

Thể dục dụng cụ

marathon

/ˈmær·əˌθɑn

(n)

Cuộc đua ma-ra-tông

pole vault

/ˈpoʊl ˌvɔlt/

(n)

Nhảy sào

athletics

/æθˈlet̬·ɪks/

(n)

Điền kinh

hurdle rate

/ˈhɜr·dəl reɪt/

(n)

Nhảy rào

weightlifting

/ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/

(n)

Cử tạ

swimming

/ˈswɪm·ɪŋ/

(n)

Bơi lội

ice-skating

/ˈɑɪs ˌskeɪt/

(n)

Trượt băng

water-skiing

/ˈwɔ·t̬ər ˈskiː.ɪŋ/

(n)

Lướt ván nước

high jumping

/ˈhaɪˌdʒʌmp/

(n)

Nhảy cao

archery

/ˈɑr·tʃə·ri/

(n)

Bắn cung

windsurfing

/ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/

(n)

Lướt ván buồm

cyclin

/ˈsaɪ klɪŋ/

(n)

Đua xe cộ đạp

athlete

/ˈæθˌlit/

(n)

Vận rượu cồn viên

career

/kəˈrɪər/ 

(n)

Nghề nghiệp, sự nghiệp

congratulations

/kənˌɡrætʃ·əˈleɪ·ʃənz/

(n)

Xin chúc mừng

elect

/ɪˈlekt/

(v)

Lựa chọn, bầu chọn

equipment

/ɪˈkwɪp mənt/

(n)

Thiết bị, dụng cụ

exhausted

/ɪɡˈzɑː.stɪd/

(adj)

Mệt nhoài, mệt mỏi lử

fantastic

/fænˈtæs·tɪk/

(adj)

Tuyệt 

fit

/fɪt/

(adj)

Mạnh khỏe

gym

/dʒɪm/

(n)

Trung trung tâm thể dục

racket

/ˈræk·ɪt/ 

(n)

Cái vợt (cầu lông,…)

skateboard

/ˈskeɪt.bɔːrd/

(n, v)

Ván trượt, trượt ván`

ski

/ski/

(n, v)

Trượt tuyết, ván trượt tuyết

skiing

/ˈskiː.ɪŋ/

(n)

Môn trượt tuyết

sports competition

/spɔːrts ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/

(n)

Cuộc đua thể thao

sporty

/ˈspɔːr.t̬i/

(adj)

Khỏe mạnh, dáng thể thao

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD (Các tp trên cố kỉnh giới)

Bài học tập này trong lịch trình tiếng Anh lớp 6 mới sẽ giúp các em bước ra ngoài quả đât với rất nhiều từ vựng tương quan đến nước ngoài tương tự như di sản thay giới.

Xem thêm: Biểu Hiện Khi Con Trai Xoa Đầu Con Gái Như Thế Nào??? Cách Nhìn Dễ Nhất

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

Asia

/ˈeɪ.ʒə/

(n)

Châu Á

Africa 

/ˈæf.rɪ.kə/

(n)

Châu Phi

Europe

/ˈjʊr.əp/

(n)

Châu Âu

Holland

/ˈhɑː.lənd/

(n)

Hà Lan

Australia

/ɑːˈstreɪl.jə/

(n)

Úc

America

/əˈmer.ɪ.kə/

(n)

Châu Mỹ

Antarctica

/ænˈtɑːrk.tɪ.kə/

(n)

Châu phái mạnh Cực

common

/ˈkɒm ən/

(adj)

Phổ biến, thông dụng

continent

/ˈkɑn·tən·ənt/

(n)

Châu lục

creature

/ˈkri·tʃər/

(n)

Sinh vật, sản xuất vật

design

/dɪˈzɑɪn/

(n)

Thiết kế

journey

/ˈdʒɜr·ni/

(n)

Chuyến đi

landmark 

/ˈlændˌmɑrk/

(n)

Danh chiến thắng (trong thành phố)

lovely 

/ˈlʌv·li/

(adj)

Đáng yêu

musical 

/ˈmju·zɪ·kəl/

(n)

Vở nhạc kịch

palace

/ˈpæl·əs/

(n)

Cung điện

popular

/ˈpɑp·jə·lər/

(adj)

Nổi tiếng, phổ biến

postcard

/ˈpoʊstˌkɑrd/

(n)

Bưu thiếp

symbol

/ˈsɪm·bəl/

(n)

Biểu tượng

tower

/ˈtɑʊ·ər/

(n)

Tháp 

UNESCO World Heritage

/juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ

(n)

Di sản nhân loại được UNESCO công nhận

well-known

/ˈwelˈnoʊn/

(adj)

Nổi tiếng

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE (Những ngôi nhà sau này của bọn chúng ta)

Các em học viên lớp 6 sẽ được học về những từ vựng giờ đồng hồ Anh liên quan đến cống phẩm như nhiều loại nhà, máy gia dụng,…

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

apartment

/əˈpɑrt·mənt/

(n)

Căn hộ

condominium

/ˌkɑn·dəˈmɪn·i·əm/

(n)

Chung cư

penthouse

penthouse

(n)

Tầng trên thuộc của một tòa công ty cao tầng

basement apartment

/ˈbeɪs·mənt əˈpɑrt·mənt/

(n)

Căn hộ tầng hầm

villa

/ˈvɪl·ə/

(n)

Biệt thự

cable television (TV cable

/ˈkeɪ·bəl ˈtel·əˌvɪʒ·ən/

(n)

Truyền hình cáp

fridge

/frɪdʒ/

(n)

Tủ lạnh

appliance

/əˈplɑɪ·əns/ 

(n)

Thiết bị, dụng cụ

automatic

/ˌɔ·t̬əˈmæt̬·ɪk/

(adj)

Tự động

castle

/ˈkæs·əl/

(n)

Lâu dài

comfortable

/ˈkʌm·fər·t̬ə·bəl/

(adj)

Đầy đủ, luôn thể nghi

helicopter

/ˈhel·ɪˌkɑp·tər/

(n)

Máy bay trực thăng

hi-tech

/ˈhɑɪˈtek/

(adj)

Kỹ thuật cao

look after

/lʊk ˈæf tər/

(v)

Trông nom, chuyên sóc

modern

/ˈmɑd·ərn/

(adj)

Hiện đại

motorhome

/ˈməʊtəˌhəʊm/

(n)

Nhà lưu động (có ô tô kéo)

skyscraper

/ˈskɑɪˌskreɪ·pər/

(n)

Nhà chọc trời

smart

/smɑːrt/

(adj)

Thông minh

solar energy

/ˌsoʊ.lɚ ˈen.ɚ.dʒi/

(n)

Năng lượng mặt trời

space

/speɪs/

(n)

Không gian vũ trụ

special

/ˈspeʃ·əl/

(adj)

Đặc biệt

UFO (Unidentified Flying Object)

/ˌjuː.efˈoʊ/

(n)

Vật thể bay

UNIT 11: OUR GREENER (Thế giới xanh của chúng ta)

Giáo dục đảm bảo an toàn môi ngôi trường là vấn đề cần được gia công với các em từ thời gian còn nhỏ. Vì thế unit 11 vào sách tiếng Anh lớp 6 new sẽ cho những em tiếp cận với mối cung cấp từ vựng tương quan đến môi trường và tất cả thêm gọi biết về tầm quan trọng đặc biệt của bảo vệ môi trường.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

air pollution

/eər pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô nhiễm không khí

soil pollution

/sɔɪl pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô lây truyền đất

deforestation

/diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/

(n)

Nạn phá rừng, sự phá rừng

noise pollution

/nɔɪz pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô nhiễm tiếng ồn

water pollution

/ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô nhiễm nước

be in need

/bɪ ɪn nid/

(v)

Cần 

cause

/kɔz/

(v)

Gây ra

charity

/ˈtʃær·ɪ·t̬i/

(n)

Từ thiện

disappear

/ˌdɪs·əˈpɪər/

(v)

Biến mất

do a survey 

/du eɪ ˈsɜr·veɪ/

Tiến hành cuộc điều tra

effect

/ɪˈfɛkt/

(n)

Ảnh hưởng

electricity

/ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/

(n)

điện

energy

/ˈen·ər·dʒi/

(n)

Năng lượng

environment

/ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/

(n)

Môi trường

natural

/ˈnætʃ·ər·əl/

(adj)

Tự nhiên

pollute 

/pəˈlut/

(v)

Làm ô nhiễm

pollution 

/pəˈlu·ʃən/

(n)

Sự ô nhiễm

recycle

/riˈsɑɪ·kəl/

(v)

Tái chế

recycling bin

/ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn

(n)

Thùng đựng đồ dùng tái chế

reduce

/rɪˈdus/

(v)

Giảm 

refillable

/ˌriːˈfɪl.ə.bəl/

(adj)

Có thể bơm, làm đầy lại

reuse

/riˈjuz/

(v)

Tái sử dụng

sea level

/ˈsi ˌlev·əl/

(n)

Mực nước biển

UNIT 12: ROBOTS (Người máy)

Các em sẽ được thỏa chí tưởng tượng với chủ thể “Robot” đầy thú vị. Cùng với vốn từ vựng về chủ thể này được cung ứng trong unit 12 của lịch trình tiếng Anh lớp 6, những em sẽ có được thể mô tả được đa số tưởng tượng của mình bằng tiếng Anh về người máy trong tương lai.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

play football

/pleɪ ˈfʊtˌbɔl/

 

Chơi trơn đá

sing a song

/sɪŋ eɪ /sɔŋ/

 

Hát một bài bác hát

teaching robot

/ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/

 

Người máy dạy học

worker robot

/ˈwɜr·kər ˈroʊ.bɑːt/

 

Người đồ vật công nhân

doctor robot

/ˈdɑk·tər ˈroʊ.bɑːt/

 

Người máy chưng sĩ

home robot

/hoʊm ˈroʊ.bɑːt/

 

Người máy gia đình

laundry

/ˈlɑːn.dri/

(n)

Giặt ủi

make the bed

/meɪk ðə bed/

 

Dọn giường

cut the hedge

/kʌt ðə hedʒ/

 

Cắt tỉa sản phẩm rào

do the dishes

/du ðə dɪʃ:ez/

 

Rửa chén

(good/bad) habits

/ˈhæb.ɪt/

 

Thói thân quen (tốt/xấu)

go lớn the pictures/the movies

  

Đi coi tranh/ đi coi phim

there’s a lot to do

  

Có nhiều việc cần phải làm

go out

/ɡoʊ aʊt/

 

Đi ra ngoài, đi chơi

go/come to town

  

Đi ra thành phố

gardening

/ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/

(n)

Công việc làm vườn

guard

/ɡɑːrd/ 

(v)

Canh giữ, canh gác

laundry

/ˈlɑːn.dri/

(n)

Quần áo rất cần phải giặt

lift 

/lɪft/

(v)

Nâng lên, nhấc lên, giơ lên

minor

/ˈmɑɪ·nər/

(adj)

Nhỏ, không quan trọng

opinion

/əˈpɪn yən/

(n)

Ý kiến, quan điểm

planet

/ˈplæn·ɪt/

(n)

Hành tinh

recognize

/ˈrek·əɡˌnɑɪz/

(v)

Nhận ra

robot 

/ˈroʊ.bɑːt/

(n)

Người máy

role

/roʊl/

(n)

Vai trò

space station

/speɪs ˌsteɪ·ʃən/

(n)

Trạm vũ trụ

type

/taɪp/

(n)

Kiểu, loại

water

/ˈwɔ·t̬ər/ 

(v)

Tưới, tưới nước

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 công tác mới

Thì hiện tại đơn (Simple Present)

Cấu trúc : Đối với rượu cồn từ Tobe: S + Vs/es + O 

Đối với động từ thường: S + do/does + V + O

Dấu hiệu dấn biết: always, usually, every, often, generally, frequently,…

Cách sử dụng thì lúc này đơn

Diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên

Ex: The sun rises in the East. (Mặt trời mọc ở phía Đông)

Peter comes from England (Peter tới từ Anh quốc)

Diễn tả một thói quen, một hành vi thường xuyên xẩy ra ở hiện tại

Ex: I usually jog at 5 a.m. (Tôi thường xuyên chạy bộ lúc 5 giờ sáng)

Diễn tả kĩ năng của con người

Ex: Tom plays badminton very well. (Tôm nghịch môn mong lông hết sức giỏi)

Diễn tả một kế hoạch bố trí trước trong tương lai hoặc thời khóa biểu, đặc trưng dùng với các động tự di chuyển.

Ex: We are going lớn the beach next week. (Chúng tôi đang đi biển vào thời điểm cuối tuần)

Câu hỏi gồm từ để hỏi

Câu hỏi với từ nhằm hỏi bắt đầu bằng “Wh” bao gồm:

Từ nhằm hỏi

Nghĩa tiếng Việt

Từ nhằm hỏi

 Nghĩa tiếng Việt

What

gì, mẫu gì

Whose

của ai

Which

nào, mẫu nào

Why

tại sao, vị sao

Who 

ai

Where

đâu, ngơi nghỉ đâu

Whom

ai

When

khi nào, bao giờ

Cấu trúc: Từ để hỏi + trợ đụng từ + nhà ngữ + …

Ex: Where are you now? (Bây giờ bạn đang ở đâu?)

Có rất nhiều các em học sinh vẫn đến rằng, giờ Anh chính là một môn khó khăn nhằn. Mặc dù nhiên, nếu các em xem học tiếng Anh thiết yếu mà một cuộc hành trình du lịch sẽ chắc chắn là mang lại xúc cảm hứng thú hơn. Nhưng để đạt được tác dụng tốt nhất bạn cần củng cố hết vốn từ bỏ vựng trong lịch trình tiếng Anh lớp 6 đã có được tổng đúng theo ở trong bài bác viết.

Chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 6 và khóa huấn luyện và đào tạo capnuochaiphong.com Junior

Tiếng Anh lớp 6 là chương trình phổ thông, nên kiến thức sẽ được thiết kế rất đơn giản dễ dàng để cân xứng với các vùng miền, đk học tập. Cho nên, nếu chỉ học tập duy nhất công tác học Anh văn lớp 6 nghỉ ngơi trường trung học thì hình như không đủ cho chúng ta trẻ cùng với nhịp độ cải cách và phát triển của làng hội hiện tại nay. Vì chưng thế, việc tìm và đào bới kiếm một khoá học tương đương với rất nhiều kiến thức hơn là điều vô cùng buộc phải thiết.

*
những em được cung ứng tối nhiều trong bài toán học Anh văn lớp 6 tại capnuochaiphong.com

Khóa học tập Junior – tiếng Anh thiếu thốn niên trên trung chổ chính giữa Anh ngữ capnuochaiphong.com được thiết kế với bao hàm kỹ năng phổ thông ở cấp bậc tương ứng, đồng thời bổ sung thêm nhiều kiến thức nhiều chủng loại ở nhiều lĩnh vực. Giáo trình chuẩn chỉnh Mỹ giúp chúng ta học viên mày mò thêm các nền văn hoá mới, kinh tế tài chính tiên tiến của quả đât và mở sở hữu tầng kỹ năng và kiến thức xã hội rộng lớn.

Bên cạnh đó, lực lượng giảng viên chuyên môn cao với ý thức nhiệt huyết và hiểu tư tưởng trẻ sẽ cung ứng tối đa để các em có môi trường học tập tốt nhất và tiếp thu tối ưu loài kiến thức cần thiết cho tiếng Anh lớp 6 chương trình mới.

Hy vọng, nội dung bài viết trên đây hoàn toàn có thể mang lại mọi kiến thức có ích cho những em trong giai đoạn chuyển cấp nhất là chương trình tiếng Anh lớp 6 mới.