Co tien la co tat cđịa 11 bài 5 tiết 3

      458
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật

Bạn đang xem: Co tien la co tat cđịa 11 bài 5 tiết 3


1) Cong nghiep la nganh

A. San xuat ra mot khoi luong cua cai vat chat lon cho xa hoi

B. Co lien quan, tac dong den tat ca cac nganh khiếp te khac vi cung cap tu lieu san xuat, xay dung teo so vat chat- ki thuat cho cac nganh khac

C. Teo kha nang san xuat ra nhieu san pham moi ma khong teo nganh nao lam duoc

D. Teo kha nang mo rong san xuat, mo rong thi truong, tao ra nhieu viec lam moi tang thu nhap


*


1) Dac diem nao sau day khong phai cua san xuat cong nghiep

A. Teo tinh chat tap trung cao do

B. Gom 2 giai doan

C. Gom nhieu nganh phuc tap, phan cong ti mi

D. It teo su phoi hop giua cac nganhXem thêm: Theo Đuổi Tình Yêu Đến Tận Cùng Thế Giới, Xem Phim Full Hd

1) De phan loai cong nghiep thanh 2 nganh cong nghiep khai thac va cong nghiep bịt bien dua vao:

A. Muc bởi tap trung trong san xuat

B. San xuat bang may moc 

C. Co 2 giai doan san xuat 

D. Tinh chat tac dong vao doi tuong lao dong


1) Dua vao cong dung gớm te thi cong nghiep duoc phan chia thanh

A. Nganh cong nghiep khai thac va cong nghiep bít bien

B. Nganh cong nghiep khai thac va cong nghiep san xuat dien

C. Nganh cong nghiep khai thac va cong nghiep nang luong

D. Nganh cong nghiep nang va cong nghiep nhe


1) San pham cua nganh cong nghiep nao dap ung nhu cau cua bé nguoi ve an uong

A. Cong nghiep thuc pham

B.Cong nghiep det-may

C. Cong nghiep domain authority giay

D. Cong nghiep hoa chat


1) Tinh hinh san xuat 1 so san pham cong nghiep cua the gioi thoi ky 1950-2003

Nam19501970198019902003
Than (trieu tan) 18202936377033875300
Dau mo ( trieu tan)5232336306633313904
Dien ( ti kwh)967496282471183214851
Thep ( trieu tan)189594682770870

 

De the hien toc vì tang truong cac san pham cong nghiep thoi ki 1950-2003, bieu vày nao sau day thich hop nhat

A. Bieu vị tron

B. Bieu bởi mien

C. Bieu bởi vì duong 

D. Bieu vày ket hop

 


1) Y nao sau day khong dung ve sầu moi truong tu nhien

A. Co quan he truc tiep den su ton tai va phat trien cua xa hoi loai nguoi

B. Xuat hien tren be mat Trai Dat khong phu thuoc vao nhỏ nguoi

C. Teo vai tro quyet dinh den su phat trien cua xa hoi loai nguoi

D. Teo vai tro rat quan liêu trong doi voi xa hoi loai nguoi


1) Nganh cong nghiep thuong uu tien di truoc 1 buoc vào qua trinh cong nghiep hoa cua cac nuoc la:

A. Co khi

B. Luyen kim

C. Nang luong

D. Det


1) Yeu khổng lồ quan vào nhat de danh gia chat luong san pham dich vu cua nganh giao thong van tai