Địa chỉ, số điện thoại cục thuế tỉnh quảng ngãi

      533

Cục Thuế quảng ngãi có địa chỉ tại 507 quang Trung - Phường Nguyễn Nghiêm - tp Quảng Ngãi - Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300318785 Đăng cam kết & thống trị bởi cục Thuế thức giấc Quảng Ngãi

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt rượu cồn của Đảng cùng sản, tổ chức chính trị - làng mạc hội, hoạt động thống trị nhà nước nói phổ biến và kinh tế tổng hợp

Cập nhật: 6 năm trước


Bạn đang xem: Địa chỉ, số điện thoại cục thuế tỉnh quảng ngãi

Ngành nghề tởm doanh

STT thương hiệu ngành Mã ngành
1 Hoạt đụng của Đảng cùng sản, tổ chức chính trị - thôn hội, hoạt động làm chủ nhà nước nói chung và tài chính tổng hợp 8411

Xem thêm: Phim Tân Bao Thanh Thiên: Khai Phong Kỳ Án Thuyết Minh, Tân Bao Thanh Thiên (1995)

STT Mã số thuế Tên công ty lớn Địa chỉ
1 4300318785 Chi viên Thuế TXQN 255 Nguyễn Nghiêm
2 4300318785 Chi cục Thuế Bình Sơn Thị trấn châu ổ
3 4300318785 Chi cục Thuế Lý Sơn Lý Vĩnh
4 4300318785 Chi cục Thuế đánh Tịnh Thị trấn sơn Tịnh
5 4300318785 Chi cục Thuế bốn Nghĩa Thị Trấn La Hà
6 4300318785 Chi viên Thuế Nghĩa Hành Thị Trấn Chợ Chùa
7 4300318785 Chi viên Thuế chiêu mộ Đức Thị Trấn Đồng Cát
8 4300318785 Chi viên Thuế Đức Phổ Thị Trấn Đức Phổ
9 4300318785 Chi cục Thuế tía Tơ Thị Trấn tía Tơ
10 4300318785 Chi cục Thuế Minh Long Xã Long Môn
11 4300318785 Chi viên Thuế đánh Hà Thị Trấn Di Lăng
12 4300318785 Chi viên Thuế tô Tây Xã sơn Dung
13 4300318785 Chi viên Thuế Trà Bồng Thị Trấn Trà Xuân
14 4300318785 Chi cục Thuế Tây Trà Xã Trà Phong

STT Mã số thuế Tên công ty lớn Địa chỉ
1 4300318785 Chi cục Thuế TXQN 255 Nguyễn Nghiêm
2 4300318785 Chi cục Thuế Bình Sơn Thị trấn châu ổ
3 4300318785 Chi cục Thuế Lý Sơn Lý Vĩnh
4 4300318785 Chi cục Thuế tô Tịnh Thị trấn đánh Tịnh
5 4300318785 Chi viên Thuế tư Nghĩa Thị Trấn La Hà
6 4300318785 Chi cục Thuế Nghĩa Hành Thị Trấn Chợ Chùa
7 4300318785 Chi cục Thuế tuyển mộ Đức Thị Trấn Đồng Cát
8 4300318785 Chi cục Thuế Đức Phổ Thị Trấn Đức Phổ
9 4300318785 Chi cục Thuế ba Tơ Thị Trấn cha Tơ
10 4300318785 Chi viên Thuế Minh Long Xã Long Môn
11 4300318785 Chi cục Thuế đánh Hà Thị Trấn Di Lăng
12 4300318785 Chi cục Thuế sơn Tây Xã đánh Dung
13 4300318785 Chi viên Thuế Trà Bồng Thị Trấn Trà Xuân
14 4300318785 Chi cục Thuế Tây Trà Xã Trà Phong

*

Cơ sở dữ liệu tin tức doanh nghiệp là website cung cấp, tra cứu giúp miễn phí thông tin doanh nghiệp.