Lớp 9 » giải sgk hoá học 9

      140

Giải bài tập trang 9 bài bác 2 một trong những oxit đặc trưng Sách giáo khoa (SGK) hóa học 9. Câu 1: Viết phương trình hóa học đến mỗi thay đổi sau...

Bạn đang xem: Lớp 9 » giải sgk hoá học 9


Bài 1 trang 11 sgk hóa học 9

Viết phương trình hóa học mang đến mỗi đổi khác sau:

*

Bài giải:

(1) S + O2 → SO2

(2) SO2 + CaO → CaSO3

(3) SO2 + H2O → H2SO3

(4) H2SO3 + Na2O → Na2SO4 + H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 2 trang 11 sgk hóa học 9

Hãy nhận thấy từng chất trong mỗi nhóm hóa học sau bằng cách thức hóa học

a) Hai hóa học rắn màu trắng là CaO cùng P2O5

b) Hai hóa học khí không màu là SO2 và O2

Viết những phương trình hóa học.

Bài giải:

a) trộn nước vào hai ống nghiệm tất cả chứa CaO và P2O5. Sau đó cho quỳ tím vào từng dung dịch:

- dung dịch nào làm thay đổi màu quỳ tím thành xanh là hỗn hợp bazơ, chất thuở đầu là CaO.

- hỗn hợp nào làm chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ là hỗn hợp axit, chất ban sơ là P2O5 

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b) Dẫn lần lượt từng khí vào hỗn hợp nước vôi trong, nếu có kết tủa lộ diện thì khí đưa vào là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Nếu không có hiện tượng gì thì khí đưa vào là khí O2. Để xác minh là khí O2 ta dùng que đóm còn than hồng, que đóm sẽ rực rỡ tỏa nắng trong khí oxi.

Bài 3 trang 11 sgk hóa học 9

 Có hầu như khí ẩm (khí có lần hơi nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, diêm sinh đioxit. Khí nào hoàn toàn có thể được có tác dụng khô bởi canxi oxit ? Giải thích.

Bài giải:

Làm thô một chất là nhiều loại nước thoát khỏi chất đó tuy thế không làm chất đó biến thành chất khác.

Xem thêm: Mất Thanh Công Cụ Trong Excel, Tùy Chỉnh Thanh Công Cụ Truy Nhập Nhanh

Như vậy CaO chỉ có tác dụng khô đều chất không tồn tại phản ứng hóa học với CaO, kia là những chất H2, O2. đa số chất không làm cho khô bằng CaO là CO2 và SO2, vì gồm phản ứng cùng với CaO:

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 11 sgk chất hóa học 9

Có đều chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất làm sao có tính chất sau:

a) nặng hơn không khí.

b) nhẹ hơn không khí

c) cháy được trong không khí.

d) công dụng với nước chế tạo thành hỗn hợp axit

e) làm đục nước vôi trong

g) thay đổi màu sắc giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ.

Bài giải:

a) số đông khí nặng hơn không khí:CO2 , O2, SO2

b) đa số khí khối lượng nhẹ hơn không khí: H2 , N2

c) Khí cháy được trong ko khí: H2

d) hồ hết khí tác dụng với nước chế tạo thành hỗn hợp axit

e) có tác dụng đục nước vôi trong : CO2, SO2

g) Đổi color giấy quỳ tím ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Bài 5 trang 11 sgk chất hóa học 9

Khí lưu hoàng đioxit được tạo thành thành từ bỏ cặp chất nào tiếp sau đây ?

a) K2SO3 và H2SO4. B) K2SO4 và HCl. C) Na2SO3 với NaOH

d) Na2SO4 với CuCl2. E) Na2SO3 với NaCl.

Viết phương trình hóa học.

Bài giải:

Trong những cặp hóa học cho, SO2 chỉ tạo ra từ cặp hóa học K2SO3 và H2SO4, vì gồm phản ứng ra đời SO2:

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

Bài 6 trang 11 sgk hóa học 9

Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có mật độ 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit.