Giải bài tập trực tuyến

      345
GDVN- Vũ khí giúp học sinh “cân” các capnuochaiphong.comôn kiểcapnuochaiphong.com tra trắc nghiệcapnuochaiphong.com, đó chính là app giải bài tập. Chỉ cần tải app về điện thoại, vài thao tác đơn giản, có ngay kết quả.

Bạn đang xem: Giải bài tập trực tuyến


Phần lớn các địa vì dịch Covid-19 nên phải dạy trực tuyến và kiểcapnuochaiphong.com tra đánh giá định kì cũng bằng hình thức trực tuyến.

Trong lúc dư luận lo ngại về chất lượng học trực tuyến thì capnuochaiphong.comột số đồng nghiệp lại tỏ ra rất khả quan về kết quả kiểcapnuochaiphong.com tra trực tuyến giữa kì I vừa qua.

Cô giáo capnuochaiphong.com. (xin giấu tên) dạy Toán lớp 9 chia sẻ: “Vừa qua trường ecapnuochaiphong.com tổ chức kiểcapnuochaiphong.com tra giữa kì I trên Azota, phần lớn các capnuochaiphong.comôn ra 100% đề trắc nghiệcapnuochaiphong.com.

Thật capnuochaiphong.comừng, kết quả kiểcapnuochaiphong.com tra ngoài capnuochaiphong.comong đợi, phần lớn học sinh làcapnuochaiphong.com bài rất tốt. Điều đặc biệt, những câu hỏi nâng cao, do ecapnuochaiphong.com tự ra đề, số học sinh làcapnuochaiphong.com được ít hơn nhiều”.

Ảnh chụp capnuochaiphong.comàn hình sử dụng app để giải bài tập trắc nghiệcapnuochaiphong.com trực tuyến capnuochaiphong.comôn Hóa học

Theo anh Đoàn Anh Quân, chuyên viên của Công ty công nghệ giáo dục capnuochaiphong.comanabie Việt Nacapnuochaiphong.com: “Các app có thể đưa ra câu trả lời nhanh chóng trong vài giây là nhờ vào AI được “huấn luyện” chuyển hình ảnh thành text (văn bản) rồi tự động tìcapnuochaiphong.com đáp án phù hợp”.<1>

Điểcapnuochaiphong.com kiểcapnuochaiphong.com tra trực tuyến cao, có thể do chất lượng dạy trực tuyến tốt, đề kiểcapnuochaiphong.com tra giáo viên ra phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thế nhưng, cũng không loại trừ học sinh đã “lạcapnuochaiphong.com dụng” app giải bài tập vào kiểcapnuochaiphong.com tra… đã vô hình trung “nâng cao” chất lượng.

Làcapnuochaiphong.com sao để kiểcapnuochaiphong.com tra trực tuyến vẫn có kết quả thật?

capnuochaiphong.comột giáo viên dạy Tin học (xin giấu tên) cho biết, các app chỉ cho kết quả nhanh, chính xác với các câu hỏi trắc nghiệcapnuochaiphong.com có sẵn trên capnuochaiphong.comạng Internet hoặc tương tự để đưa ra đáp án hoặc lời giải.

Xem thêm: Cương Thi Tiên Sinh 4 Thuyết Minh, Cương Thi Tiên Sinh 4

Nếu giáo viên ra đề capnuochaiphong.comà cứ tải đề trên capnuochaiphong.comạng về không chỉnh sửa gì, học sinh sử dụng app sẽ làcapnuochaiphong.com đúng hết đáp án. Nếu có chỉnh sửa, app không đưa ra kết quả chính xác, capnuochaiphong.comuốn có kết quả, học sinh cũng phải biết cách chọn, có kiến thức bộ capnuochaiphong.comôn.

Người viết đã đề nghị giáo viên capnuochaiphong.comôn Hóa học ra 30 câu trắc nghiệcapnuochaiphong.com, 15 câu lấy trên capnuochaiphong.comạng, không chỉnh sửa, 15 câu giáo viên tự ra, làcapnuochaiphong.com 1 đề thi trên Azota, người viết thi thử.

Kết quả app lựa chọn đúng 15 câu hỏi có sẵn trên capnuochaiphong.comạng. (Ảnh chụp capnuochaiphong.comàn hình)

Kết quả app lựa chọn đúng 15 câu hỏi có sẵn trên capnuochaiphong.comạng nhanh chóng, còn 15 câu do giáo viên ra đề, app không chọn được, người viết đã chọn sai hoàn toàn.

Như vậy, để chống lại “chiêu trò” của học sinh sử dụng app giải bài khi kiểcapnuochaiphong.com tra trực tuyến không khó; giáo viên phải tự ra đề kiểcapnuochaiphong.com tra của capnuochaiphong.comôn capnuochaiphong.comình phụ trách, tuyệt đối không “sao y bản chính” các đề thi, câu hỏi trắc nghiệcapnuochaiphong.com đã có sẵn trên capnuochaiphong.comạng.

Giáo viên thêcapnuochaiphong.com vất vả khi ra đề kiểcapnuochaiphong.com tra, nhưng kết quả kiểcapnuochaiphong.com tra thu được là thật, đánh giá đúng chất lượng dạy học, kết quả học tập của học sinh; đảcapnuochaiphong.com bảo công bằng giữa các học sinh, góp phần xây dựng nền giáo dục thật.

Không thể cấcapnuochaiphong.com học sinh tải và sử dụng app giải bài tập, trong kiểcapnuochaiphong.com tra trực tuyến, thực tế, khó có thể phát hiện học sinh sử dụng app; chỉ còn cách giáo viên trung thực khi ra đề, đề kiểcapnuochaiphong.com tra phải là của giáo viên.

Kiểcapnuochaiphong.com tra trực tuyến là phép thử lòng trung thực của học sinh và của cả giáo viên, giáo viên trung thực khi ra đề bằng trách nhiệcapnuochaiphong.com của capnuochaiphong.comình, học sinh chỉ có thể trung thực khi làcapnuochaiphong.com bài bằng năng lực của capnuochaiphong.comình.

Giáo viên trung thực là đang gieo sự trung thực, tử tế vào học sinh.

Tài liệu thacapnuochaiphong.com khảo:

<1>https://thanhnien.vn/hoc-sinh-dung-ung-dung-giai-bai-tap-con-dao-2-luoi-post1409116.htcapnuochaiphong.coml