Tiếng hàn giao tiếp trong công ty

      289

Có thể bạn chưa biết Hàn Quốc hiện thời đang đứng top trong các nước nhà có nguồn vốn đầu tư chi tiêu vào Việt Nam. Hàng ngàn công ty, doanh nghiệp hàn quốc được mở chỉ trong thời hạn ngắn khiến họ bị mất đi nguồn nhân lực đặc biệt quan trọng để vận hành. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các người nước ta học tiếng Hàn. Nếu đầu quân cho những công ty hàn quốc thì chắc chắn chắn các bạn sẽ đối mặt với phần đông tình huống giao tiếp từ đơn giản và dễ dàng đến phức tạp. Học tập ngay đầy đủ mẫu câu giờ đồng hồ Hàn giao tiếp trong công ty dưới đây để ko phải lo lắng khi giao tiếp với sếp, người cùng cơ quan và công ty đối tác bằng giờ đồng hồ Hàn nhé!

Mẫu câu tiếng Hàn giao tiếp trong công ty:

1) 저는 월급 안 받았어요 => |Chơ nưl uơl cưp an tía tát xơ iô| => Tôi chưa tồn tại nhận lương.

Bạn đang xem: Tiếng hàn giao tiếp trong công ty

2) 저는 월급한푼도 못받았어요 => |Chơ nưn uơl cứp hăn pun tô mốt bát tát xơ iô| => Tôi không nhận được đồng lương như thế nào cả.

3) 월급을 주셔서 감사합니다 => |Ưol cư pưl chu xi ơ xơ xam xa hăm ni tà| => khôn xiết cảm ơn ông sẽ trả lương.

4) 월급 언제 나오곘어요? => |Uơl cứp ơn chê mãng cầu ô cết xơ iô| => lúc nào thì mới gồm lương?

5) 이번달 제 월급이 얼마예요? => |I bơn tal chê ươl cứ pi ơl ma iê iô ?| => mon này lương tôi được từng nào thế?

6) 월급 명 세서를 보여주세요. => |Ươl cứp miơng xê xơ rưl bô iơ chu xe iô| => Hãy đến tôi xem bảng lương.

7) (적급)월급 통장을 보여주세요 => |( chớc cưm ) ươl cứp thông chang ưl bô iơ chu xê iô| => Hãy đến tôi coi sổ lương (sổ ngày tiết kiệm).

8) 이거 무슨 돈 이예요? => |I cơ mu xưn tôn i iê iô ? | => Đây là chi phí gì vậy?

9) 잔업수당도 계산해주었어요? => |Chan ớp xu tang sơn ciê xan he chu ớt xơ iô ?| => Đã tính tiền làm cho thêm tiếng vào chưa?


*

Mẫu câu tiếp xúc tiếng Hàn công sở thông dụng


10) 이번달 월급이안 맞아요 => |I bơn tal ươl cư pi an ma thân phụ iô| => Lương tháng này tính ko đúng.

11) 잔업이 없으니까 훨급이 너무 작아요 => |Chan ớp i ợp xư ni ca uơl cư pi nơ mu thân phụ ca iô| => không tồn tại làm thêm / Lương công ty chúng tôi ít quá.

Xem thêm: Server Gta 5 Độ Mixi, Khởi My, Big City, Cách Vào Chơi Server Gta 5 Độ Mixigaming

12) 계약대로 월급을 계산해 주세요 => |Ciê iác te rô uơl cư pưl ciê xan he chu xe pháo iô| => Hãy tính lương quả như hợp đồng quy định.

13) 왜 지금까지 월급 안주세요? => |Oe bỏ ra cưm ca đưa ra uơl cứp an chu xê iô ?| => lý do đến giờ vẫn chưa xuất hiện lương?

14) 월급날에 꼭 지급해주세요. => |Uơl cứp mãng cầu rê cốc chi cứp he chi xê iô| => mong muốn ông hãy trả lương đúng ngày.

15) 저는 외국인 이예요 => |Chơ nưn uê cúc in yên ni tà| => Tôi là người đến từ nước ngoài.

16) 저희는 모든것이 익숙하지 않아요 => |Chơ hỏng nưn tế bào tun teo xi íc xúc ha bỏ ra a na iô| => chúng tôi vẫn còn không quen với tất cả thứ.

17) 저희를 많이 도와주세요 => |chơ hưi rưl ma ni sơn oa chu xe pháo iô| => Xin hãy giúp sức nhiều cho cái đó tôi.

Với hầu như mẫu câu tiếp xúc tiếng Hàn thịnh hành nơi văn phòng này, các bạn sẽ không phải kinh ngạc trước bất kì trường hợp nào xảy ra.