Hình chiếu trong tam giálựa chọn số phận tập 58

      398
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH phái mạnh ĐỊNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 293/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 30 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TỈNH phái mạnh ĐỊNH GIAI ĐOẠN2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH nam giới ĐỊNH

Xét ý kiến đề nghị của văn phòng Điều phốinông thôn mới tỉnh trên Tờ trình số 01/TTr-VPĐP ngày25/01 /2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Hình chiếu trong tam giálựa chọn số phận tập 58

Phê coi sóc “Đề án Chươngtrình mỗi xóm một sản phẩm tỉnh nam giới Định quy trình 2018 - 2020, kim chỉ nan đếnnăm 2030” với các nội dung đa phần sau:

1. Tên đề án

Đề án Chương trình giang sơn mỗi xã mộtsản phẩm tiến trình 2018 - 2020, định tìm hiểu năm 2030 tỉnh nam giới Định.

2. Phạm vi với đốitượng thực hiện

- trên địa bàn những xã, phường, thị trấncủa tỉnh phái mạnh Định

- Sản phẩm: tất cả các thành phầm hàng hóavà thành phầm dịch vụ có xuất phát từ địa phương hoặc được thuần hoá; đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai quật lợi núm sosánh về đk sinh thái, văn hóa, mối cung cấp gen, học thức và technology địaphương.

- chủ thể thực hiện: những doanh nghiệpnhỏ và vừa, hợp tác và ký kết xã (HTX), tổ hợp tác (THT), các hộ sản xuất có đăng ký kinhdoanh.

3. Quan tiền điểm

Chương trình OCOP là nội hàm trongphát triển kinh tế tài chính nông nghiệp, nông xã để nâng cao thu nhập của bạn dân,góp phần tạo nông thôn mới (NTM).

Chủ thể triển khai Chương trình OCOPlà những doanh nghiệp, HTX, THT, cộng đồng địa phương theo bề ngoài dân biết -dân bàn - dân có tác dụng và dân thụ hưởng; nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hànhkhung pháp luật và chính sách để cung cấp các khâu đào tạo, tập huấn, gợi ý kỹthuật, áp dụng khoa học công nghệ, sản xuất thương hiệu, xúc tiến yêu quý mại,quảng bá sản phẩm, làm chủ Nhà nước và lý thuyết quy hoạch những vùng sản xuấthàng hóa, tập trung.

Khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chứckinh tế trở nên tân tiến sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

4. Mục tiêu

4.1. Phương châm tổng quát

- Triển khai trọn vẹn Chương trìnhOCOP nhằm mục đích đưa các sản phẩm chủ lực, gắng mạnh của những địaphương trong tỉnh thành các thành phầm chất lượng, có mức giá trị gia tăng cao, cótem nhãn sản phẩm hóa, được điều hành và kiểm soát chất lượng, tróc nã suất được mối cung cấp gốc; Phấn đấuđến năm 2030 bao gồm 100% xã, thị trấn của tỉnh có thành phầm OCOP.

- trải qua việc cách tân và phát triển sản xuấtvà các sản phẩm OCOP góp thêm phần thực hiện hiệu quả Chương trình tạo ra NTM vàtiến trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa nông nghiệp, nông thôn; bảo vệ môi trườngvà cách tân và phát triển kinh tế, thôn hội chắc chắn khu vực nông thôn.

4.2. Kim chỉ nam cụ thể

a) quá trình 2018-2020

- hoàn thành xong hệ thống chỉ huy điều hànhChương trình OCOP từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cung cấp xã và những văn bản, cơ chếchính sách có liên quan đến công tác làm việc chỉ đạo, điều hành và quản lý để triển khai hiệu quảChương trình OCOP;

- cung ứng nâng cấp, hoàn thành theochu trình OCOP cho khoảng 160 thành phầm hiện bao gồm theo quy trình OCOP (năm 2019:80 sản phẩm, năm 2020: 80 sản phẩm) để trở thành các thành phầm OCOP tham gia cáchội chợ trong và không tính tỉnh; và cung ứng các doanh nghiệp, HTX, THT, xã hội địaphương trở nên tân tiến các thành phầm OCOP mới.

- cải thiện được nhận thức cho các cánbộ cai quản chương trình, lãnh đạo những doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã, công ty hộ có đăngký kinh doanh tham gia công tác OCOP; tạo ra được đội ngũ cán bộ, chuyêngia về chương trình OCOP.

- triển khai chương trình xúc tiếnthương mại, hội chợ OCOP tỉnh phái mạnh Đinh và sẵn sàng các nội dung chương trình đểphát triển OCOP tiến độ 2021 - 2030.

b) quá trình 2021- 2030

- Củng cố những thành quả đã đoạt đượctrong tiến trình 2018-2020; đưa lịch trình OCOP bước vào chiều sâu, gắn phát triển nông nghiệp với những ngành kinh tế tài chính khác, tập trung nâng cao chất lượngsản phẩm OCOP.

- Thực hiện cách tân và phát triển sản phẩm, đảmbảo mang đến năm 2030 từng xã, thị xã trong tỉnh đều phải sở hữu sản phẩmOCOP, toàn tỉnh có tầm khoảng 300 sản phẩm OCOP, trong những số ấy khoảng 5% số sản phẩmOCOP 5 sao, khoảng tầm 40% số thành phầm OCOP 4 sao.

- Triển khai thực hiện từ 3-4 tế bào hìnhđiểm du lịch cộng đồng là thành phầm OCOP, gồm:

+ mô hình du lịch làng nghề cây cảnhVị Khê buôn bản Điền Xá sau phát triển rộng ra những xã nam giới Phong, nam giới Mỹ, nam giới Toàn(huyện nam Trực), Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc).

+ mô hình du lịch sinh thái cộng đồngtại làng mạc Giao Xuân (huyện Giao Thủy).

+ tế bào hình du lịch tại khu bảo tồn chứngtích đổi khác khí hậu tháp chuông nhà thờ đổ Văn Lý.

- hỗ trợ xây dựng 08 điểm trưng bày,giới thiệu và bán thành phầm OCOP trên địa phận tỉnh lắp với hoạt động du định kỳ tạicác thị trấn Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Xuân Trương, Trực Ninh, nam giới Trực,Vụ Bản.

- Củng rứa Doanh nghiệp, HTX, THT thamgia triển khai Chương trình OCOP; phạt triển, hoàn thành xong các thành phầm OCOP của tỉnh.

- Đẩy to gan xúc tiến mến mại, xuấtkhẩu các sản phẩm OCOP.

5. Định hướngChương trình OCOP tỉnh phái nam Định đến năm 2030:

Đến năm 2030 tỉnh nam giới Định phân phát triểnkhoảng 300 thành phầm OCOP, vào đó:

- team thực phẩm khoảng chừng 220 - 230 sảnphẩm

- Nhóm thứ uống khoảng chừng 12-15 sản phẩm

- nhóm thảo dược khoảng 5 sản phẩm

- team vải cùng may mặc khoảng 5 sản phẩm

- nhóm lưu niệm - nội thất - trangtrí khoảng chừng 30 sản phẩm

- nhóm dịch vụ phượt nông làng mạc khoảng20 sản phẩm.

6. Nội dungChương trình OCOP tỉnh phái nam Định

6.1. Giai đoạn 2018 - 2020:Hoàn thiện các thành phầm hiện có

Nội dung 1: Tuyên truyền, gợi ý về chương trình OCOP

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướngdẫn để những cán bộ quản lý các cấp, người dân và các chủ thể (doanh nghiệp, HTX,THT, cá thể có đk kinh doanh) nắm rõ mục đích ýnghĩa, yêu cầu, nội dung, cơ chế chính sách của Đảng vàNhà nước về chương trình OCOP.

Hình thức tuyên truyền: Qua phương tiệnthông tin đại chúng; hội nghị, hội thảo; những buổi sinh sống Đảng, những đoàn thể...

Thời gian thực hiện: Năm 2019 cùng liêntục qua những năm

Trách nhiệm: Ban lãnh đạo xây dựng NTMcấp tỉnh, huyện, xã; Đài vạc thanh và truyền hình tỉnh, Báo phái mạnh Định.

Nội dung 2: trả thiện tổ chức Chương trình

Bổ sung chức năng lãnh đạo Chươngtrình OCOP đến ban chỉ huy xây dựng NTM cấp tỉnh, huyện. Bổ sung nhiệm vụ thammưu, giúp việc chuyên trách thực hiện Chương trình OCOP cho Văn phòng Điều phốixây dựng NTM cấp cho tỉnh, cung cấp huyện. Thành lập Hội đồng tư vấn, tiến công giá, xếp hạngsản phẩm OCOP cấp cho tỉnh, huyện.

Xây dựng cơ chế chế độ hỗ trợ thựchiện chương trình OCOP và bộ tiêu chí reviews và xếphạng thành phầm OCOP của tỉnh nam giới Định.

Thời gian thực hiện: vào thời điểm tháng 1,2năm 2019.

Trách nhiệm: ủy ban nhân dân tỉnh, ubnd cấp huyện.

Nội dung 3: Đào sinh sản tập huấn, sinh sản nguồn lực chuẩn bị cho quá trình sau.

Đối tượng đào tạo là cán cỗ quản lýnhà nước về chương trình OCOP và các chủ thể sản xuất kinh doanh.

Thời gian thực hiện: mon 3 năm2019, năm 2020.

Trách nhiệm: Ban chỉ đạo tỉnh, huyệnvà hỗ trợ tư vấn OCOP.

Nội dung 4: hoàn thành các sản phẩm đã có, trở nên tân tiến các sản phẩm OCOP

- Tổ chức review sản phẩm đang có: Hộiđồng support phối hợp với Hiệp hội nông sản sạch, Ban chỉ huy xây dựng NTM tỉnhrà soát, nhận xét mức độ triển khai xong các sản phẩm hiện có. Các thành phầm đượcđánh giá với xếp hạng theo Bộ tiêu chuẩn của công tác OCOP; dựa vào Luật chấtlượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; các Tiêu chuẩn chỉnh quốc gia (TCVN) khớp ứng vớitừng nhóm thành phầm theo Bộ tiêu chuẩn của chương trình OCOP.

- sau khi đánh giá, lựa chọn phần lớn sảnphẩm đạt từ bỏ 03 sao trở lên để tham gia nơi buôn bán xúc tiến mến mại; đa số sảnphẩm không đạt tiêu chuẩn chỉnh cần tiếp tục hướng dẫn, cung cấp để nâng cấp, trả thiệnvề mẫu mã mã, tem nhãn OCOP và nâng cấp chất lượng, đôi khi hướng dẫn, hỗ trợcác doanh nghiệp, HTX,THT cải tiến và phát triển các sản phẩm mới.

Toàn bộ các cán bộ OCOP cấp tỉnh sẽđược tập huấn về nội hàm của Bộ tiêu chí OCOP, giải pháp cho điểm và phương pháp xử lý cáctình huống phát sinh, cán bộ cấp tỉnh tiếp đến sẽ tiến hành tập huấn đến cán cỗ cấphuyện.

Thời gian thực hiện: tháng 6 năm2019, 2020.

Trách nhiệm: Ban chỉ đạo xây dựng NTMtỉnh, huyện, Hội đồng hỗ trợ tư vấn OCOP

Nội dung 5: Xúc tiến yêu quý mại, tổ chức triển khai hội chợ OCOP tỉnh phái nam Định.

- Các sản phẩm đạt 3 sao trở lên trên sẽđược cung cấp xúc tiến thương mại và tham gia hội chợ tỉnh nam giới Định.

- ngôn từ hội chợ gồm:

+ triển khai tuyên truyền quảng bá,đưa tin tức trên các báo, đài, cổng thông tin điện tử củatỉnh.

+ kiến tạo kịch bản, cung cấp thông tin quảngbá thị trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ tổ chức triển khai treo pa-nô, cờ phướn, băngrôn quảng cáo tại trung tâm tp Nam Định và các huyện, để thông tin trình làng hội chợ.

+ khảo sát mặt bằng, kiến thiết sơ thứ tổngthể quanh vùng hội chợ, khu vực gian hàng, lên phương pháp trang trí trung tâm thương mại trên cơsở sắp xếp hợp lý các khoanh vùng trưng bày trình bày tínhchuyên nghiệp đảm bảo chất lượng, kỹ thuật thẩm mỹ và làm đẹp và khoa học.

+ sắp xếp nhân lực và phương tiện đi lại đảmbảo công tác làm việc an ninh, bình yên trật tự, y tế, phòng cháy trị cháy trong veo thời gian ra mắt hội chợ.

Thời gian thực hiện: tháng 9 năm2019, 2020.

Trách nhiệm: Ban lãnh đạo xây dựng NTMtỉnh, thị trấn và đơn vị phối hợp.

Nội dung 6: tổ chức triển khai sơ kết, tấn công giá, hoàn thiện chutrình OCOP và lời khuyên chương trình quy trình 2021-2030.

- tổ chức triển khai hội nghị tiến công giá kết quả đạtđược của tiến trình 2018 - 2020.

- Đánh giá những tồn tại tiêu giảm vàbài học gớm nghiệm.

- hoàn thành chu trình OCOP.

- Đề xuất những nội dung và chươngtrình cho tiến độ 2021 - 2030.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020

Trách nhiệm: Ban chỉ huy xây dựng NTMtỉnh, huyện.

6.2. Tiến độ 2021 - 2030: ĐưaChương trình OCOP đi vào chiều sâu

Nội dung 1: thừa nhận đăng ký phát minh sản phẩm

- công ty tham gia lịch trình OCOPtiến hành đăng ký phát minh về thành phầm cho hệ thống thống trị Chương trình OCOP cấpxã.

- Ban chỉ đạo xây dựng NTM cung cấp huyệntổng hợp, đánh giá, chọn lựa các phát minh có tính khả thi cao, triển khai tập huấncho cửa hàng của ý tưởng phát minh được tuyển lựa tham gia chương trình OCOP nhằm xây dựngphương án, dự án công trình sản xuất ghê doanh; Các ý tưởng được chắt lọc theo sản phẩm công nghệ tự ưutiên như sau:

+ đội 1: các sản phẩm mang ý nghĩa đặctrưng, bổ ích thế đối chiếu cao của huyện, của tỉnh, các thành phầm cho hiệu quảcao hoặc thành phầm dịch vụ ship hàng cho các điểm du lịch, văn hóa.

+ nhóm 2: Các mặt hàng mới toanh chưa đượcnhân rộng nhưng mà cho công dụng cao.

+ nhóm 3: các sản phẩm bình yên qua chếbiến.

- người chủ của những ý tưởng thành phầm đượcchọn sẽ được tập huấn về phương thức xây dựng “Phương án ghê doanh”. Nội dungtập huấn gồm những: Khái niệm về tởm doanh, các loại hình tổ chức cung cấp -kinh doanh, marketting cơ bản, sản phẩm, sản xuất kế hoạchtài chủ yếu và câu chữ kế hoạch khiếp doanh. Kết quả cần có là những cơ sở sản xuấtcó thể tạo kế hoạch sale dựa bên trên ý tưởng thành phầm đã được duyệt. Nộidung tập huấn lịch trình OCOP luật tại phụ lục III ra quyết định số490/QĐ-TTg của Thủ tướng chủ yếu phủ.

Thời gian thực hiện: tháng 3 hàngnăm.

Trách nhiệm: Ban chỉ đạo xây dựng NTMcấp huyện, xã.

Nội dung 2: thừa nhận phương án, dự án công trình sản xuất ghê doanh

Chủ thể nộp phương án, dự án công trình sản xuấtkinh doanh so với ý tưởng sản phẩm được chọn lựa cho Ban chỉ huy xây dựng NTM cấphuyện. Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp cho huyện đánh giá, chọn lọc kế hoạch kinhdoanh tất cả tính khả thi cao, thực hiện tập huấn quản lí trị thêm vào và tởm doanhcho nhà thể những phương án, dự án công trình sản xuất kinh doanh được chọn.

Thời gian thực hiện: tháng bốn hàng năm.

Trách nhiệm: Ban chỉ đạo xây dựng NTMcấp huyện.

Nội dung 3: thực thi phương án, dự án công trình sản xuất ghê doanh

Phương án, dự án sản xuất khiếp doanhcủa những chủ thể sẽ được triển khai với các nội dung bao gồm như: khiếu nại toàn tổ chứckinh tế (thành lập new hoặc tái cơ cấu tổ chức HTX, doanh nghiệp); huy động nguồn lực(kiến thức, kỹ năng, đối tác, thị trường, vốn...); desgin cơ bản, mua sắm vàlắp đặt trang thiết bị; phân tích và phát triển sản phẩm, xuất bản tiêu chuẩnchất lượng; thêm vào sản phẩm; hoàn thiện quy trình công nghệ; xúc tiến thươngmại, bày bán sản phẩm;...

Trong quy trình triển khai theoPhương án khiếp doanh, chủ thể triển khai sẽ nhận được sự tư vấn tại chỗ, kết nốicủa cán cỗ NTM cung cấp huyện hoặc tư vấn của chuyên viên OCOP. Tùy mức độ solo giảnhay phức hợp và đk sẵn có, một sản phẩm rất có thể nhận xuất phát từ 1 đến tất cả nhữnghỗ trợ từ công tác OCOP, bao gồm: Tập huấn, support tại chỗ; kết nối các nguồnlực; tập huấn nghiên cứu và phân tích phát triển sản phẩm; sản xuất và triển khai các đề tàinghiên cứu giúp khoa học, dự án ứng dụng KHCN; hỗ trợ máy móc, thiết bị ship hàng sảnxuất; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực; xây dựng mẫu mã, bao bì, tem nhãn sảnphẩm, xây dựng thương hiệu tập thể; xúc tiến yêu đương mại;...

Kết quả của quy trình triển khai kếhoạch khiếp doanh: những chủ thể tiếp tế có sản phẩm hoàn chỉnh, thâm nhập đánhgiá, phân loại, dự thi thành phầm OCOP và lưu thông trên thị trường.

Thời gian thực hiện: thường xuyên từ saukhi kế hoạch sale được duyệt.

Trách nhiệm: Ban lãnh đạo xây dựng NTMcấp tỉnh, huyện, các đơn vị liên quan.

Nội dung 4: Đánh giá với xếp hạng sản phẩm

Sản phẩm tham gia lịch trình OCOP bắtbuộc phải triển khai đánh giá, xếp hạng trên cấp tương ứng (sản phẩm đạt từ bỏ 3-5sao ở cung cấp huyện vẫn được đánh giá ở cấp cho tỉnh, thành phầm đạt 4-5 sao cấp cho tỉnh sẽđược nhận xét ở cấp cho quốc gia). Thành phầm được review và phân hạng tại những cấpsẽ bởi vì Hội đồng reviews sản phẩm cấp tương ứng thực hiện. Sản phẩm không đượcđánh giá cao (1-2 sao) và thành phầm đạt 3-4 sao kỳ trước rất có thể hoàn thiện và dựthi reviews và phân hạng vào kỳ năm tiếp theo.

Sản phẩm được reviews và xếp hạngtheo bộ tiêu chí (quy định tại đưa ra quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng thiết yếu phủ);dựa trên Luật unique sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa năm 2007; cácbộ Tiêu chuẩn chỉnh quốc gia (TCVN) tương ứng với từng nhóm sản phẩm theo bộ tiêu chícủa chương trình OCOP.

Thời gian thực hiện: cấp cho huyện vàotháng 8 mặt hàng năm, cung cấp tỉnh vào tháng 9 mặt hàng năm.

Trách nhiệm: Ban chỉ đạo xây dựng NTMcấp huyện, tỉnh, những đơn vị liên quan.

Nội dung 5: Xúc tiến mến mại

Sản phẩm tham dự cuộc thi đạt 3 sao trở lên sẽđược cung ứng xúc tiến yêu quý mại nhằm mục đích thúc đẩy tiêu hao sảnphẩm tại thị trường địa phương, tỉnh, giang sơn và quốc tế, thông qua đó thúc đẩy pháttriển sản xuất, phát triển tài chính - làng hội cùng đồng, hoạt động chính gồm:

- hỗ trợ xây dựng hoặc đan xen 08điểm giới thiệu, bán thành phầm OCOP links với vận động du lịch khoanh vùng cónhiều chuyển động thương mại trong tỉnh giấc tại tp Nam Định và những huyện: GiaoThủy, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Xuân Trường, Trực Ninh, nam giới Trực, Ý Yên và Vụ Bản;quảng bá trên các phương tiện truyền thông media đại chúng; tổ chức hội chợ sản phẩmOCOP; kết nối thị trường...

- Thông tin thương mại và tuyên truyềnvề sản phẩm

+ thực hiện xây dựng website OCOP tỉnhNam Định; triển khai duy trì, update thường xuyên thông tin thị phần trêntrang năng lượng điện tử, phiên bản tin Công thương, phân phát hành các ấn phẩm yêu thương mại quảng bá sảnphẩm như Catalo, đĩa CD, tờ rơi, tin bài, phóng sự,... Mở rộng mạng lưới hợptác, liên kết trao đổi thông tin đa chiều trọng tâm Thông tin - XTTM, hệthống các cơ quan quản lí lý, các đơn vị hoạt động xúc tiếnthương mại vào và quanh đó nước với các doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếmđối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, kêu gọi những nhà đầu tư chi tiêu vào sảnxuất kinh doanh.

Xem thêm: Con Gái Hở Bướm ' Search, Choi Chi Gai Ho Buom Xinh Phim Sex

+ hỗ trợ các công ty lớn của tỉnh mởcác văn phòng đại diện, trưng bày reviews các sản phẩm của tỉnh trên Trungtâm mến mại của các tỉnh, thành phố trong nước. Ra mắt những sản phẩm mới,hấp dẫn nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh, xây đắp và cải cách và phát triển thương hiệuriêng của sản phẩm. Cung ứng doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dừng thương hiệu, quảngbá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, cải thiện nghiệp vụ đến chủdoanh nghiệp về năng lực xúc tiến mến mại, marketing xuất nhập khẩu, hội nhậpquốc tế.

- Đào tạo, tập huấn, hội thảo, hộinghị về xúc tiến yêu thương mại, xây dựng những chương trình, kế hoạch, đề án về hoạtđộng khuyến công, khuyến nông.

- Tổ chức những Hội chợ triển lãm trongtỉnh, tham gia hội chợ triển lãm trong nước với quốc tế.

- khảo sát điều tra thị trường, xúc tiếnthương mại trong và ngoại trừ nước.

- cung ứng các hãng sản xuất kết nốivới các trung tâm cài đặt sắm, khôn cùng thi, shop tiện lợi, điểm bán hàng để phân phối sảnphẩm OCOP.

- Các chuyển động xúc tiến yêu đương mạikhác gồm: cung cấp xây dựng thương hiệu, bảo lãnh quyền tải trí tuệ, cấp hội chứng chỉ chất lượng sản phẩm, chứng từ quytrình sản xuất gần gũi với môi trường, nâng cấp chất lượng sản phẩm, hỗ trợdoanh nghiệp quảng bá, tiêu hao sản phẩm.

Trách nhiệm: Ban chỉ đạo xây dựng NTMtỉnh, huyện, những đơn vị liên quan.

Nội dung 6. gây ra và triển khai các nhiệm vụ, dự án công trình thành phần của Chương trình

- những dự án thành phần cấp cho tỉnh:

+ Dự án du lịch sinh thái cộng đồngxã Giao Xuân thị trấn Giao Thủy.

+ dự án điểm du ngoạn sinh thái cùng đồngLàng hoa lá cây cảnh Vị Khê xã Điền Xá huyện Nam Trực.

+ dự án công trình Khu bảo đảm chứng tích biến đổikhí hậu và du ngoạn sinh thái tháp chuông nhà thờ đổ Văn Lý xã Hải Lý thị trấn HảiHậu.

Chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch.

- dự án công trình cấp huyện:

Mỗi huyện (thành phố) xây dựng từ 1 -2 dự án liên quan liêu đến cách tân và phát triển sản phẩm trọng yếu theo chuỗi giá bán trị, quy hoạchcác vùng cung cấp hàng hóa, dịch vụ...

Chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp cho huyện.

7. Nguồn vốn thựchiện

Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cánhân, chi tiêu nhà nước:

- nguồn lực từ cộng đồng, gồm những: tiền,đất đai, mức độ lao động, nguyên thứ liệu, công nghệ,... Cân xứng với phép tắc phápluật.

- Vốn tín dụng: hầu hết từ nguồn tíndụng ngân hàng, quỹ cung ứng phát triển sản xuất, huy động hỗ trợ từ các quỹ đầutư, các đối tác phát triển quốc tế.

- ngân sách nhà nước cung cấp một phần,bao gồm: vốn chi phí tỉnh; vốn công tác MTQG phát hành NTM; vốn sự nghiệpkhoa học với công nghệ; nguồn ngân sách khuyến công, khuyến nông và các nguồn vốn hợppháp khác.

8. Trách nhiệm và mộtsố giải pháp chủ yếu

8.1. Tập trung thực hiện tốt việcthông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ làm chủ nhànước những cấp; tuyên truyền hay xuyên, sâu rộng cho các tầng lớp dân chúng bằngnhiều vẻ ngoài để bạn dân biết với tham gia chươngtrình. Đưa công tác OCOP vào Nghị quyết hành động của cấp cho ủy những cấp nhằm chỉđạo thực hiện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan ban ngành địa phương nhằm triểnkhai thực hiện thường xuyên, thọ dài.

8.2. Sản xuất hoàn thiện bộ máy quảnlý, điều hành quản lý Chương trình OCOP từ cung cấp tỉnh đến cung cấp huyện, xã; áp dụng chínhsách đồng nhất để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh. Thành lậpHội đồng đánh giá và xếp hạng thành phầm OCOP cấp cho tỉnh và huyện; tổ chức triển khai đánhgiá, xếp hạng sản phẩm OCOP chu trình hàng năm.

8.3. Các tổ chức gớm tế, hộ sản xuấttham gia thực hiện Chương trình OCOP của tỉnh, áp dụng triển khai các bao gồm sáchhiện hành của phòng nước cùng tỉnh về phát triển ngành nghề nông thôn, phân phát triểnnông nghiệp, nông thôn...; cung ứng đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộquản lý OCOP, đội ngũ cán bộ doanh nghiệp bé dại và vừa, hợp tác xã, nhà hộ sản xuấtkinh doanh bao gồm phương án marketing được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8.4. Phát hành và thực hiện chínhsách khoa học technology đối với các sản phẩm OCOP theo hướng nghiên cứu và phân tích ứng dụng;xây dựng nhãn mác sản phẩm OCOP phái mạnh Định; cải tiến và phát triển công nghệ, ứng dụng côngnghệ tiên tiến và phát triển vào sản xuất, sale các sản phẩm OCOP trên nhu yếu của cáctổ chức kinh tế, hộ cung cấp tham gia lịch trình OCOP; Ưu tiên vạc triển,đăng ký xác lập,, bảo lãnh và thực thi quyền download trí tuệ liên quan đến sản phẩmOCOP.

8.5. Xây dựng hệ thống tư vấn, đốitác cung ứng thực hiện nay gồm các cơ quan quản lý chương trình những cấp, trung tâm làcấp huyện, tỉnh, support OCOP là các cá nhân, pháp nhân cókinh nghiệm và năng lượng tư vấn toàn diện các hoạt động vui chơi của Chương trình OCOP:Doanh nghiệp, viện, ngôi trường đại học, công ty khoa học, các tổ chức quốc tế, hiệp hộichuyên ngành, những tổ chức quảng bá, xúc tiến thương mại dịch vụ sản phẩm, ngân hàng, quỹđầu tư, đài vạc thanh, truyền hình, những tổ chức thiết yếu trị xóm hội để hỗ trợ thựchiện chương trình OCOP tỉnh phái mạnh Định.

8.6. Tăng tốc hợp tác vào nước,quốc tế: hợp tác và ký kết với những tỉnh, thành trong nước và các nước trên thế giới thựchiện có kết quả Chương trình OCOP nhằm trao đổi kinh nghiệm tay nghề và tiếp thị sản phẩm,bán, xuất khẩu các sản phẩm đến những tỉnh thành vào nướcvà nước ngoài; tổ chức triển khai tham gia các hội nghị, diễn đàn, trung tâm thương mại xúc tiến thươngmại trong nước và quốc tế nhằm mục đích quảng bá sản phẩm và huy động những nguồn lực thựchiện công tác OCOP tỉnh phái nam Định.

9. Kế hoạch triểnkhai thực hiện chương trình (có phụ lục cụ thể kèm theo)

10. Tổ chức triển khai thựchiện

10.1. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình OCOP tỉnh phái mạnh Định

Bổ sung nhiệm vụ chỉ huy thực hiệnChương trình OCOP mang đến BCĐ xuất bản NTM tỉnh; Triển khai thực hiện Chương trình,tìm kiếm chuyên viên tư vấn, thực hiện các hoạt động và cân đối, huy động cácnguồn gớm phí triển khai Chương trình; Điều phối các hoạt động của các Sở,ngành, đơn vị chức năng liên quan liêu tham gia triển khai Chương trình; tổ chức đánh giá, phânhạng sản phẩm cấp tỉnh, lựa chọn sản phẩm dự thi cấp quốcgia.

a) cơ cấu nhân sự cấp cho tỉnh

Bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo thực hiệnChương trình OCOP cho BCĐ gây ra NTM tỉnh; Cơ quan thường trực giúp câu hỏi Banchỉ đạo là văn phòng công sở Điều phối NTM tỉnh.

b) tổ chức cơ cấu nhân sự cấp cho huyện

Bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo thực hiệnChương trình OCOP mang lại Ban chỉ huy chương trình xây dựngNTM của huyện. Bổ sung nhiệm vụ và cán bộ kiêm nhiệm tham mưu, giúp câu hỏi thựchiện công tác OCOP mang lại Văn phòng Điều phối NTM huyện.

c) kiện toàn hệ thống nhân sự thamgia Đề án, gồm những: Cơ cấu, số lượng, xây dựng, banhành tế bào tả công việc và kinh phí đầu tư cho từng địa chỉ công tác.

10.2. Những sở, ngành, đơn vị

(1) Sở Nông nghiệp và PTNT

Là cơ quan thường trực thực hiệnChương trình OCOP; nhà trì, phối phù hợp với các Sở, ngành và các huyện, thành phốtham mưu lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàntỉnh, cố thể:

- chủ trì tham vấn cho ủy ban nhân dân tỉnhthành lập hệ thống chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình OCOP từ tỉnh đếncơ sở; ra đời Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thường niên ở cấp tỉnh.

- chủ trì xây cất và tổ chức thực hiệnkế hoạch công tác OCOP theo tiến độ và hằng năm. Tham mưu cho ubnd tỉnhchỉ đạo triển khai những dự án nhân tố của Chương trình

- phía dẫn những huyện, tp xâydựng chiến lược và triển khai tiến hành Chương trình OCOP hàng năm.

- chủ trì, phối phù hợp với Sở Kế hoạch& Đầu tư, Sở Tài chính và những Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan tham mưu UBNDtỉnh cha trí, kêu gọi nguồn lực triển khai Chương trình OCOP và các quy định cụthể về ngôn từ hỗ trợ, mức cung cấp của từng nội dung, đốitượng được hỗ trợ, để khuyến khích cải tiến và phát triển sản phẩm OCOP.

- chủ trì, phối phù hợp với các địaphương tăng cường thông tin, tuyên truyền với đào tạo, tập huấn cho những nhóm đốitượng triển khai Chương trình OCOP.

- tiếp tục theo dõi, kiểm tra,đánh giá chỉ tình hình thực hiện Chương trình nhằm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, các Bộ,ngành tw theo thời hạn hằng năm hoặc hốt nhiên xuất khi bao gồm yêu cầu.

(2) Sở kế hoạch và Đầu tư: nhà trì lồngghép những nội dung lịch trình OCOP vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- làng hội 5 năm, thường niên của tỉnh và khuyến cáo xây dựng chiến lược vốn đầu tư côngtrung hạn 5 năm, thường niên để thực hiện Chương trình OCOP. Phối phù hợp với Sở Tàichính, Sở Nông nghiệp & PTNT, văn phòng công sở Điều phối NTM tỉnh tham mưu báo cáoUBND tỉnh phân bổ các nguồn chi phí được giao theo như đúng quy định để thực hiệnChương trình.

(3) Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT và văn phòng và công sở Điều phối NTM tỉnhtham mưu cho ubnd tỉnh hỗ trợ vốn chi tiêu nhà nước để thực hiện Chương trình.

Hướng dẫn những tổ chức, cá nhân về quảnlý và sử dụng nguồn kinh phí để triển khai Chương trình OCOP.

(4) Sở Công thương:

- hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng thamgia lịch trình OCOP tiếp cận nguồn chi phí khuyến công, lập chiến lược và ngân sáchhàng năm cho chuyển động khuyến công tương quan đến các tổ chức kinh tế hình thànhbởi Chương trình.

- tổ chức quản lý, điều phối những hoạtđộng xúc tiến yêu quý mại, liên kết tiểu thủ các sản phẩm OCOP (hội chợ, triển lãm,...); cập nhật thông tin thị trườngtrong nước và nước ngoài liên quan lại đến thành phầm OCOP.

- Thực hiện thống trị nhà nước về hoạtđộng thương mại so với hệ thống trung tâm, điểm giới thiệuvà bán thành phầm OCOP trong và bên cạnh tỉnh.

- chủ trì, phối hợp với các Sở, ngànhliên quan liên tiếp kiểm tra, đo lường và tính toán sản phẩm OCOP lưu lại thông trên thị trường;xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản phẩm giả, hàng kém hóa học lượng; vi phạm quyđịnh về làm chủ nhãn hiệu OCOP theo quy định.

- tổ chức triển khai thực hiện một trong những dự ánthành phần tất cả liên quan.

(5) Sở Khoa học và Công nghệ

- chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp& PTNT và các Sở, ngành tương quan hướng dẫn xây dựng, công bố tiêu chuẩn chỉnh chấtlượng thành phầm OCOP theo Luật chất lượng sản phẩm, sản phẩm hóa.

- công ty trì phía dẫn các đơn vị sản xuấtthực hiện cách thức về ghi nhãn sản phẩm hóa, những thiết kế bao bì, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ bảo đảm đúng quyđịnh.

- Hỗ trợ, support về chính sách, kinhphí, tin tức kết nối các nhà cung cấp, áp dụng tiến bộkhoa học tập kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng những công cụ đổi mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa OCOP; hỗ trợđăng ký mua trí tuệ cho các thành phầm OCOP.

(6) Sở Y tế

- lãnh đạo các đơn vị trong ngành hỗtrợ các tổ chức kinh tế, những hộ sản xuất triển khai các quy định liên quan đếnan toàn thực phẩm, đăng ký chào làng chất lượng sản phẩm; tiến hành các đề tàinghiên cứu giúp khoa học, phân tích phát triển, thực hiện tiêu chuẩn chỉnh chất lượngđánh giá tính năng của các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu,...

- tổ chức triển khai thực hiện một số trong những dự ánthành phần có liên quan.

(7) Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch:Hỗ trợ tổ chức triển khai kinh tế, nhóm xã hội nghiên cứu vớt phát triển, quảng bá các sảnphẩm dịch vụ du lịch gắn với du ngoạn nông làng mạc trên cửa hàng phát huy thế mạnh khỏe vềdanh lam chiến thắng cảnh, truyền thống lịch sử văn hóa của các vùng, miền; phía dẫn những địaphương, những chủ thể OCOP xây đắp câu chuyện sản phẩm OCOP; quảng bá, xúc tiếnmở rộng các tour, tuyến du ngoạn kết nối với những trung tâm, những vùng phân phối sảnphẩm OCOP.

(8) Sở Thông tin & Truyền thông

- chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng báochí, vạc thanh, truyền hình; những cổng thông tin điện tử,thường xuyên đăng tải các tin, bài xích về tuyên truyền, triển khai, thực hiệnChương trình OCOP.

- cung ứng các doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân cách tân và phát triển thương mại năng lượng điện tử.

- giới thiệu các sản phẩm OCOP trênhang thông tin điện tử NTM tỉnh.

(9) Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Nôngnghiệp và PTNT, các Sở, ngành liên quan tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh lý lẽ vềthành lập khối hệ thống chỉ đạo, điều hành, triển khai Chươngtrình OCOP từ tỉnh giấc đến các đại lý trên lòng tin sắp xếp, sắp xếp nhân lực đúng theo lý,không tăng biên chế ở các cấp.

(10) Sở Lao động, mến binh và Xã hội:Quản lý, lãnh đạo công tác đào tạo và huấn luyện nghề ship hàng phát triển chương trình OCOP.

(11) Sở Tài nguyên với Môi trường

- nhà trì, phối hợp với các Sở,ngành, UBND các huyện, thành phố trong câu hỏi lập quy hoạchsử dụng cho các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm lắp với các điểm du lịch; bổsung những danh mục công trình, dự án công trình sử dụng đất phục vụ Chương trình OCOP vàoQuy hoạch áp dụng đất mang lại năm 2020 cùng Kế hoạch thực hiện đất hàng năm.

- đo lường các chuyển động liên quan lại đếnmôi trường tại các đơn vị sản xuất, gớm doanh, những khu du lịch, dịch vụ nhằmnâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan những khu vựcnày.

(12) Sở giao thông vận tải: Phối hợptriển thi công tác xúc tiến thương mại những sản phẩmChương trình OCOP trên các tuyến vận tải đường sắt, đường bộ và đường thủy.

(13) bank Nhà nước chi nhánh tỉnhNam Định: Chỉ đạo, hướng dẫn những Ngân hàng thương mại, Ngân hàng cơ chế xãhội tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ cấp dưỡng tiếp cận nguồn chi phí vay nhằm tổ chứcsản xuất.

(14) liên kết HTX: cung cấp các nhóm hộgia đình, tổ hợp tác gia nhập OCOP ra đời và cải cách và phát triển HTX OCOP; tuyêntruyền, phía dẫn, cung cấp các HTX tham gia chương trình OCOP; phối hợp với SởNông nghiệp cùng PTNT phát hành kế hoạch xúc tiến thương mại dịch vụ cho các sản phẩm OCOPcủa thức giấc và các địa phương.

(15) những Sở ngành liên quan: những Sở,ngành tương quan căn cứ tính năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạchthực hiện, rõ ràng hoá các nhiệm vụ của lịch trình gắnvới nghành phụ trách của ngành.

(16) UBND các huyện, thành phố

- chỉ huy tổ chức thực hiện Chươngtrình OCOP trên địa bàn; giao trọng trách tham mưu, giúp việc chuyên trách vềChương trình OCOP cho Văn chống Điều phối NTM cấp huyện cùng giao nhiệm vụ cụ thểcho từng phòng, ban, 1-1 vị phối hợp thực hiện công tác OCOP cấp cho huyện;thành lập Hội đồng tấn công giá, xếp hạng sản phẩm OCOP hay niên ở cấp cho huyện.

- thiết kế kế hoạch để tổ chức triểnkhai lịch trình OCOP trên địa phương. Phía dẫn, chỉ đạo cấp xã thực hiện thựchiện chương trình theo planer của ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Sử dụng, lồng ghép nguồn chi phí thuộcChương trình MTQG xuất bản NTM quá trình 2016-2020, vốn kỹ thuật công nghệ,khuyến công, khuyến nông,... Bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốnhợp pháp khác nhằm triển khai tiến hành Chương trình OCOP trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyêntruyền về lịch trình OCOP.

- tổ chức cuộc thi nhận xét và xếp hạngsản phẩm cung cấp huyện để chọn thành phầm thi đánh giá và xếp hạng cung cấp tỉnh.

(17) Đề nghị các cơ quan, tổ chứcliên quan

- Đề nghị chiến trận Tổ quốc và cácĐoàn thể thiết yếu trị - xóm hội, các Tổ chức làng mạc hội - nghềnghiệp tổ chức tốt công tác vận động, tuyên truyền hội viên và nhân dân tích cựctham gia thực hiện tác dụng Chương trình OCOP.

- Đề nghị những Huyện ủy, Thành ủy đưaChương trình OCOP vào Nghị quyết, chương trình hành động đểchỉ đạo triển khai thường xuyên.

(Chitiết theo report thuyết minh đề án)

Điều 2. Các cơ quan, đối kháng vị,địa phương địa thế căn cứ chức năng, trọng trách xây dựng planer và tổ chức triển khaithực hiện tại Chương trình theo như đúng quy định.

Điều 3. Chánh văn phòng và công sở UBNDtỉnh, thủ trưởng những Sở, ngành thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh;Chủ tịch UBND những huyện, thành phố; quản trị UBND các xã, thị xã và các cơquan, 1-1 vị, tổ chức, cá thể có liên quan thi hành đưa ra quyết định này./.

khu vực nhận: - quản trị UBND tỉnh; - các PCT ubnd tỉnh; - Như Điều 3; - UBND các huyện, TP; - văn phòng công sở Điều phối NTM tỉnh; - website tỉnh; - Lưu: VP1, VP3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Phùng Hoan

PHỤ LỤC:

TT

Nội dung

Kết quả phải đạt

Thời gian thực hiện

Chủ trì/đầu mối thực hiện

A

Giai đoạn 2018 - 2020

1

Tuyên truyền, giải đáp về công tác OCOP cùng Bộ tiêu chí OCOP

Các SMEs, HTX, xã hội biết, phát âm về OCOP, gồm mẫu đăng ký sản phẩm trong tay với biết nộp nghỉ ngơi đâu, bao giờ hết hạn

Liên tục qua các năm

Ban CĐ gây ra NTM tỉnh, huyện, các cơ quan liêu truyền thông

2

Hoàn thiện tổ chức cỗ máy thực hiện lịch trình OCOP

2.1

Hoàn thiện máy bộ cấp tỉnh, huyện, xã

Ban chỉ đạo tỉnh và những thành viên; phần tử chuyên trách

Quý I/2019

Ban CĐ thiết kế NTM tỉnh, UBND những huyện, TP.

2.2

Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP

Hội đồng tứ vấn reviews và phân hạng thành phầm OCOP được thành lập

Tháng 1- 2/2019

Ban CĐ xây dựng NTM tỉnh, huyện

2.3

Xây dựng và ban hành chính sách mang lại Chương trình OCOP

Chính sách mang đến Chương trình OCOP được ban hành (hoặc đan ghép vào cỗ cơ chế chính sách chung về nông nghiệp, nông làng của tỉnh)

Quý 2- 3/2019

Ban CĐ thi công NTM, support OCOP

3

Đào tạo thành tập huấn

3.1

Huấn luyện lực lượng cán bộ quản lý nhà nước tham gia chương trình OCOP

Các cán bộ thống trị nhà nước tham gia Chương trình nắm vững được Chương trình, hệ thống tổ chức OCOP

Quý II/2019,

Quý II/2020

Ban CĐ chế tạo NTM tỉnh, huyện, tư vấn OCOP

3.2

Đào chế tạo CEO

Người đứng đầu các tổ chức kinh tế tham gia lịch trình OCOP được đào tạo

Quý II/2019,

Quý II/2020

Ban CĐ xây dựng NTM tỉnh, huyện tư vấn OCOP

4

Hoàn thiện các sản phẩm đã có, cải tiến và phát triển các sản phẩm OCOP mới

4.1

Rà kiểm tra và review các sản phẩm hiện có

Lựa chọn được các sản phẩm đáp ứng nhu cầu yêu cầu

Quý I/2019

Hội đồng support OCOP

4.2

Hỗ trợ nâng cấp, trả thiện thành phầm hiện có

Sản phẩm được nâng cấp, trả thiện

Quý II/2019 Quy II/2020

Ban CĐ tỉnh, huyện, support OCOP

4.3

Tổ chức review và phân hạng sản phẩm

Lựa tuyển chọn được những sản phẩm đạt 3 sao trở lên tham gia hội chợ

Tháng 6/2019, 6/2020

Hội đồng support OCOP

4.4

Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới

Quý II/2019

Quý II/2020

Hội đồng hỗ trợ tư vấn OCOP

5

Xúc tiến yêu thương mại, tổ chức triển khai hội chợ OCOP tỉnh nam Định

Xúc tiến yêu quý mại, tiếp thị sản phẩm

Tháng 9/2019, 9/2020

Ban CĐ tỉnh, UBND những huyện, TP.

6

Học tập công tác OCOP của quốc tế (tổ chức từ 1 - 2 chuyến công tác làm việc sang các nước gồm Chương trình OCOP vạc triển)

Đoàn công tác làm việc cấp tỉnh, huyện, DN/HTX học tập, thâu tóm được những kinh nghiệm tay nghề của nước ngoài

Quý IV/2020

Ban CĐ phát hành NTM tỉnh

7

Tổ chức sơ kết, đánh giá, triển khai xong chu trình OCOP

Kết quả và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm chu trình OCOP hoàn thiện

Tháng 12/2020

Ban CĐ xuất bản NTM tỉnh

B

Giai đoạn 2021 - 2030

I

Duy trì quy trình OCOP thường niên

1

Tuyên truyền về OCOP

Các SMEs, HTX, xã hội biết, hiểu về OCOP, gồm mẫu đăng ký thành phầm trong tay với biết nộp làm việc đâu, bao giờ hết hạn

2021-2030

Ban CĐ kiến tạo NTM tỉnh, huyện

2

Tiếp nhận với xét lựa chọn các ý tưởng phát minh sản phẩm

Các ý tưởng sản phẩm được sàng lọc, chấp nhận; được hướng dẫn khi không được chấp nhận

2021-2030

Ban CĐ xây dừng NTM tỉnh, huyện

3

Tập huấn xây cất kế hoạch tởm doanh

Cộng đồng biết cách xây dựng chiến lược kinh doanh

2021-2030

Ban CĐ tạo NTM huyện

4

Xét chọn kế hoạch kinh doanh

Danh mục kế hoạch marketing được lựa chọn

2021-2030

Ban CĐ kiến tạo NTM huyện

5

Hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm

Cộng đồng rất có thể vượt qua những khó khăn gặp gỡ phải để cách tân và phát triển sản phẩm

2021-2030

Ban CĐ thiết kế NTM huyện

6

Tổ chức review và phân hạng thành phầm cấp huyện và cung cấp tỉnh

Các thành phầm OCOP được tiến công giá, phân hạng (theo năm)

2021-2030

Ban CĐ desgin NTM tỉnh, huyện

7

Nâng cấp hệ thống cung cấp xúc tiến và quảng bá các thành phầm OCOP

Hệ thống xúc tiến và quảng bá được ra đời và quản lý và vận hành ổn định

2021-2030

Ban CĐ phát hành NTM tỉnh, huyện

8

Kết nối các nguồn lực tiến hành OCOP

Các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước được kết nối triển khai Chương trình OCOP

2021-2030

Ban CĐ xây dừng NTM tỉnh, huyện

II

Củng cố những tổ chức kinh tế OCOP

1

Phát triển tổ chức cho các đối tượng người sử dụng đã tham gia OCOP (10 tổ chức/năm)

Các tổ chức kinh tế OCOP được nâng cấp về khía cạnh tổ chức

2021-2030

Ban CĐ xây dừng NTM tỉnh, huyện

2

Hỗ trợ những tổ chức OCOP cải thiện chất lượng quản trị, bảo trì và cải thiện chất lượng sản phẩm

Các tổ chức kinh tế tài chính OCOP được nâng cao chất lượng cai quản trị, duy trì và cải thiện chất lượng sản phẩm

2021-2030

Tư vấn OCOP

3

Giám sát việc sản xuất sale sản phẩm của những tổ chức OCOP có sản phẩm đã được review và phân hạng

Các thành phầm OCOP được sản xuất bất biến về hóa học lượng

2021-2030

Ban CĐ thành lập NTM tỉnh, huyện

III

Phát triển sản phẩm

1

Khảo sát, đánh giá, phát hiện nay ý tưởng thành phầm mới

Phát hiện tại được những ý tưởng sản phẩm mới

2021-2030

Ban CĐ gây ra NTM huyện

2

Báo cáo khảo sát, đề xuất

2021-2030

Ban CĐ desgin NTM huyện

3

Đề xuất ý tưởng thành phầm cho xã hội (thông qua hội thảo)

Cộng đồng được tư vấn định hướng phát triển sản phẩm OCOP (mới hoặc nâng cấp)

2021-2030

Ban CĐ sản xuất NTM huyện

4

Triển khai các dự án cải cách và phát triển sản phẩm OCOP

Ý tưởng trở nên tân tiến sản phẩm OCOP được triển khai

2021-2030

Ban CĐ chế tạo NTM huyện

IV

Xúc tiến thương mại

Các thành phầm phẩm và thương mại & dịch vụ OCOP được tiêu thụ

2021-2030

Ban CĐ tạo ra NTM tỉnh

V

Xây dựng cùng triển khai những dự án thành phần

1

Dự án cấp tỉnh (liên huyện)

Văn kiện dự án được xây dừng và phê duyệt; kêu gọi được những tổ chức, cá thể tham gia xúc tiến dự án