Lời bài hát gọi trăng là gì

      507
Gọi Trăng Là Gì Có fan gọi Ông trăng các bạn em lại nói Chị Hằng riêng em em yêu thích Trăng rằm Trăng rằm sáng trong chị em ơi trăng tròn rất đẹp quá trăng treo ngọn khế trong sân vườn Trăng leo lên khắp phần đa nhà Trăng lặng thuộc cá bên dưới ao mẹ ơi Trăng tròn đẹp quá con biết kêu Trăng là gì con hy vọng gọi Trăng là các bạn bạn Trăng của tuổi thơ Có tín đồ gọi Ông trăng các bạn em lại nói Chị Hằng riêng em em thích Trăng rằm Trăng rằm sáng sủa trong bà bầu ơi trăng tròn rất đẹp quá trăng treo ngọn khế trong sân vườn Trăng trèo lên khắp hồ hết nhà Trăng lặng cùng cá dưới ao mẹ ơi Trăng tròn rất đẹp quá nhỏ biết kêu Trăng là gì con mong muốn gọi Trăng là bạn bạn Trăng của tuổi thơ Có người gọi Ông trăng bạn em lại nói Chị Hằng riêng em em phù hợp Trăng rằm Trăng rằm sáng trong mẹ ơi trăng tròn đẹp quá trăng treo ngọn khế trong sân vườn Trăng leo lên khắp đông đảo nhà Trăng lặng cùng cá dưới ao mẹ ơi Trăng tròn đẹp quá nhỏ biết kêu Trăng là gì con mong mỏi gọi Trăng là chúng ta bạn Trăng của tuổi thơ Có tín đồ gọi Ông trăng các bạn em lại nói Chị Hằng riêng em em ham mê Trăng rằm Trăng rằm sáng sủa trong bà mẹ ơi trăng tròn đẹp mắt quá trăng treo ngọn khế trong vườn cửa Trăng leo lên khắp đầy đủ nhà Trăng lặng thuộc cá bên dưới ao người mẹ ơi Trăng tròn đẹp quá nhỏ biết kêu Trăng là gì con muốn gọi Trăng là chúng ta bạn Trăng của tuổi thơ chị em ơi trăng tròn đẹp mắt quá trăng treo ngọn khế trong sân vườn Trăng trèo lên khắp hầu hết nhà Trăng lặng cùng cá bên dưới ao mẹ ơi Trăng tròn đẹp mắt quá bé biết kêu Trăng là gì con mong mỏi gọi Trăng là bạn bạn Trăng của tuổi thơ
*
*
*
*
SONG NUMBERSFast play with tuy nhiên numbers..
*
*
*
MP3 KARAOKE
Nhạc Tổng HợpNhạc TrẻNhạc Trữ TìnhNhạc nước ngoài lời ViệtNhạc Hoa lời ViệtNhạc Anh MỹNhạc PhápNhạc Dân caNhạc Tân cổNhạc thiếu thốn NhiNhạc Tình CaNhạc Truyền Thống