Biết không em

      446
Một lần xuống phố cùng trái tim vô tứ Em như giông tố lạc cách anh vào đời Chẳng nên suy tính ngậm trái cấm trên môi Tình nồng mê mẩn tình quấn quìt bên trên vai gồm biết ko em, bao gồm biết không em Nỗi ghi nhớ xa xôi nhức nhối vào anh một mình trên phố tra cứu kiếm vệt chân xưa Em như cơn gió bỗng dưng biến phương trời nào cho dù tình yêu thương đó có tác dụng buốt giá bán tim em ngàn đời anh vẫn thành phiến đá xanh rêu bao gồm biết không em, có biết không em Nỗi lưu giữ xa xôi nhức nhối vào anh Anh mơ có tác dụng mây cất cánh lãng du vào đời tra cứu em chim trời xa xa tạ thế xa mịt mờ Đêm nay còn anh trên phố khuya lặng lìm tra cứu nhau vào mù sương tìm trong kỷ niệm bao gồm biết ko em, có biết ko em Nỗi lưu giữ xa xôi nhức nhối trong anh

Bạn đang xem: Biết không em


Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Bài Hát Quả Bóng Tròn Tròn Tròn, Quả Bóng Tròn Tròn

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.