Lời bài hát huyền thoại mẹ

      242
Đêm chong đèn ngồi ghi nhớ lại Từng mẩu truyện ngày xưa. Mẹ về đứng bên dưới mưa Che bầy con nằm ngủ Canh từng bước chân thù. Bà bầu ngồi dưới cơn mưa. Bà bầu lội qua nhỏ suối, dưới mưa bom không lo Mẹ vơi nhàng chuyển lối, Tiễn con qua núi đồi. Mẹ chìm trong đêm tối, Gió mưa tóc đậy lối bé đi. Đêm chong đèn ngồi ghi nhớ lại Từng mẩu chuyện ngày xưa. Bà mẹ về đứng bên dưới mưa, đậy tứng căn nhà nhỏ Xóa sạch mát vết nhỏ về bà bầu ngồi dưới trận mưa Mẹ là gió uốn nắn quanh, trên đời con thầm lặng Trong câu hát thanh bình. Mẹ làm gió muốn manh. Người mẹ là nước chứa chan, Trôi dùm bé phiền muộn đến đời mãi trong lành bà mẹ chìm dưới gian nan.

Bạn đang xem: Lời bài hát huyền thoại mẹ


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.