Neu tieu tho con thuong xocách xóa email đã gửi trong outlook

      94
Outlook cho capnuochaiphong.com 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 Outlook 2007 Office dành cho doanh nghiệp xem thêm...Ít hơn

Với chức năng thu hồi thư, thư chúng ta đã giữ hộ đi sẽ được truy xuất khỏi vỏ hộp thư của những người nhấn vẫn chưa mở thư này. Chúng ta có thể thay bởi một thư chũm thế. Ví dụ: nếu khách hàng quên chuyển vào tệp đính kèm, chúng ta có thể tìm phương pháp rút lại thư cùng gửi thư thay thế sửa chữa có tệp đính thêm kèm.

Bạn đang xem: Neu tieu tho con thuong xocách xóa email đã gửi trong outlook

Chức năng thu hồi thư sẵn dùng sau khoản thời gian bạn click chuột Gửi và chỉ còn sẵn sử dụng nếu cả các bạn và fan nhận tài giỏi khoảncapnuochaiphong.com 365 hoặc tài khoản e-mail capnuochaiphong.com Exchange trong cùng một nhóm chức.


Để tịch thu và sửa chữa thay thế thư

Trong cửa sổ ngăn thư mục trái của hành lang cửa số Outlook, lựa chọn thư mục Mục đã gửi.

Mở thư bạn có nhu cầu thu hồi. Bạn phải bấm đúp để mở thư. Bài toán chọn thư để hiển thị trong ngăn đọc sẽ không cho phép bạn thu hồi thư.

Nếu chúng ta có Dải băng Cổ điển, từ tab Thư, chọn Hành cồn > hồi Thư Này.

*
nếu khách hàng có Dải băng đơn giản, hãy lựa chọn tab Thư, rồi chọn Lệnh không giống (...). Trỏ tới Hành động và chọn Thu hồi Thư Này
*


Lưu ý: 

Bạn ko thể thu hồi thư được đảm bảo an toàn Thông tin Azure bảo vệ.

Bạn không thể thu hồi thư vào Outlook trên web.


Bấm Xóa bản sao không đọc của thư này hoặc Xóa bản sao chưa đọc và cầm bằng thư mới, rồi bấm OK.

*

Nếu bạn muốn giữ hộ thư vậy thế, hãy biên soạn thư với bấm Gửi.

Để kiểm tra việc thu hồi

Sự thành công xuất sắc hoặc thua trận của việc tịch thu thư phụ thuộc vào thiết đặt của người nhận trong Outlook. Bảng tiếp sau đây trình bày năm tình huống:

Hành động

Kết quả

Bạn giữ hộ thư mang lại ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi chũm nó bằng thư mới.

Trên máy vi tính của tín đồ nhận, vào mục Theo dõi, hộp kiểm Tự động xử lý yêu thương cầu và phản hồi các yêu cầu họp và bỏ phiếu được chọn.


Lưu ý: Để xem cấu hình thiết lập này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn cho mục Theo dõi.


Cả thư nơi bắt đầu và thư thu hồi đều đã mang lại Hộp thư mang đến của fan nhận.

Giả sử thư gốc chưa được đọc, thì thư cội sẽ được xóa và người nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là tín đồ gửi, sẽ xóa thư đó khỏi hộp thư của tín đồ nhận.


Lưu ý: Nếu thư gốc được lưu lại là đã đọc (xem trong phòng Đọc ko được coi là đọc thư trong tình huống này) khi thư tịch thu được xử lý, thì người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là bạn gửi, ao ước xóa thư đó. Tuy nhiên, thư đó vẫn còn trong thư mục Outlook của fan nhận.


Bạn gởi thư cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi gắng nó bằng thư mới.

Trên máy vi tính của bạn nhận, vào mục Theo dõi, vỏ hộp kiểm Tự động xử lý yêu thương cầu và phản hồi các yêu thương cầu họp và bỏ phiếu ko được chọn.


Lưu ý: Để xem thiết lập này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn mang lại mục Theo dõi.


Cả thư nơi bắt đầu và thư thu hồi đều đã mang đến Hộp thư đến của tín đồ nhận.

Trên máy tính của bạn nhận, một trong các kết quả sau xảy ra:

Nếu người nhận mở thư tịch thu trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và tín đồ nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là người gửi, đã xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.

Nếu fan nhận mở thư cội trước, thì việc tịch thu thất bại và cả thư nơi bắt đầu và thư thu hồi vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư cội được lưu lại là sẽ đọc (xem trong chống Đọc ko được xem là đọc thư trong trường hợp này) khi thư thu hồi được xử lý, thì người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là người gửi, mong muốn xóa thư đó. Mặc dù nhiên, thư đó vẫn còn đó trong thư mục Outlook của fan nhận.


Bạn gửi thư mang lại ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi cụ nó bằng thư mới.

Trên máy tính xách tay của người nhận, bởi vì quy tắc hoặc do hành động của bạn nhận, thư cội được chuyển thoát khỏi Hộp thư đến, đến một folder khác cùng thư thu hồi vẫn còn đó trong vỏ hộp thư cho (hoặc cũng rất được chuyển mang lại một thư mục khác).

Nếu thư thu hồi và thư gốc nằm trong những thư mục riêng rẽ rẽ, thì người nhận sẽ nhận ra thông báo rằng việc tịch thu thất bại. Điều này xảy ra không nhờ vào vào cấu hình của Outlook với trạng thái đã đọc của thư.

Cả thư gốc và thư new đều còn với những người nhận.

Bạn gởi thư đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi nỗ lực nó bằng thư mới.

Trên laptop người nhận, bởi quy tắc hoặc do hành động của tín đồ nhận, cả nhì thư đều được chuyển đến cùng thư mục. Kết quả tương tự giống như các gì xảy ra khi Outlook ko được cấu hình để tự động giải pháp xử lý thư.

Trên laptop của fan nhận, một trong những các công dụng sau xảy ra:

Nếu fan nhận mở thư tịch thu trước, thì thư gốc sẽ ảnh hưởng xóa và bạn nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là bạn gửi, đã xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.

Nếu fan nhận mở thư gốc trước, thì việc thu hồi thất bại và cả thư gốc và thư new vẫn còn.

Bạn giữ hộ thư mang lại thư mục công cộng. Bạn thu hồi thư gốc rồi cố gắng nó bằng thư mới.

Một vào các hiệu quả sau xảy ra:

Nếu bạn nhận hiểu thư thu hồi có quyền truy cập đọc thư đối với toàn bộ các mục trên thư mục công cộng nhưng không đọc thư gốc, thì việc thu hồi thành công còn chỉ thư mới còn lại. Bạn, là người gửi, nhận ra thông báo rằng việc thu hồi đã thành công.

Nếu fan nhận đã khắc ghi thư nơi bắt đầu là đã đọc, thì người nhận sẽ được thông báo rằng việc tịch thu thất bại với chỉ có thư thu hồi bị xóa.

Nếu một người dùng có bất kỳ quyền nào khác đối cùng với thư mục nơi công cộng mà mở thư thu hồi, thì việc thu hồi thất bại và người dùng nhận được thông báo rằng việc thu hồi thất bại. Cả thư cũ và thư mới vẫn tồn tại trên folder công cộng.

Nếu bạn nhận hiểu thư gốc và sau đó đánh dấu là không đọc, thì thư đó được xem như là chưa đọc và việc thu hồi thành công.

Trong thư mục công cộng, tín đồ đọc chứ không phải người gửi có quyền ra quyết định sự thành công hay thua trận của bài toán thu hồi.


Quan trọng:  Office 2007 không còn được hỗ trợ. Tăng cấp lên capnuochaiphong.com 365 để triển khai việc từ ngẫu nhiên thiết bị làm sao và liên tục nhận được hỗ trợ.Nâng cấp ngay


Để tịch thu và thay thế sửa chữa thư

Trong Thư, ở chống Dẫn hướng, hãy nhấn vào Mục Đã gửi.

Xem thêm: Tên 12 Cung Hoàng Đạo Tiếng Anh Là Gì, 12 Cung Hoàng Đạo Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất

Mở thư bạn có nhu cầu thu hồi và cố kỉnh thế.

Trên tab Thư, trong nhóm Hành động, bấm chuột Hành hễ Khác, rồi bấm Thu hồi Thư Này.

*

Bấm vào mục Xóa các bạn dạng chưa đọc rồi sửa chữa thay thế bằng một thư mới hoặc Xóa các phiên bản chưa phát âm rồi sửa chữa bằng một thư mới.


Lưu ý: Nếu nhiều người đang gửi thư đến những người, bạn có thể muốn quăng quật chọn vỏ hộp kiểm Cho tôi biết trường hợp tình trạng thu hồi thành công hoặc không thành công xuất sắc với từng bạn nhận.


Nếu bạn muốn gửi thư nỗ lực thế, hãy biên soạn thư cùng bấm Gửi.

Nếu các bạn không thấy lệnh Thu hồi Thư Này thì chắc hẳn rằng bạn không tài năng khoản Exchange vps hoặc chúng ta hiện đang không sử dụng capnuochaiphong.com Office Outlook 2007. Yêu cầu bao gồm cả hai nhằm sử dụng tài năng thu hồi.

Bạn rất có thể kiểm tra vỏ hộp thoại Cài đặt Tài khoản trong Outlook nhằm biết nhiều loại tài khoản email trong làm hồ sơ Outlook của mình.

Trên thực đơn Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

Trên tab Email, cột Loại vẫn liệt kê loại tài khoản cho từng mục nhập.

*

Để kiểm tra việc thu hồi

Kết quả thu hồi thành không hay không sẽ phụ thuộc vào thiết lập của bạn nhận vào capnuochaiphong.com Outlook. Tứ kịch phiên bản sau đây phân tích và lý giải điều đã xẩy ra trong các tình huống khác nhau, hẳn nhiên một kịch bản bổ sung diễn tả việc tịch thu thư, được gửi cho thư mục công khai của capnuochaiphong.com Exchange.

Hành động

Kết quả

Bạn giữ hộ thư e-mail cho ai đó. Bạn tịch thu thư nơi bắt đầu và sửa chữa thay thế bằng một thư mới.

Trên máy tính xách tay của fan nhận, bên dưới Tùy lựa chọn Theo dõi, vỏ hộp kiểm Xử lý yêu mong và đánh giá khi đến đã có chọn.

(Để xem cài đặt này, trên thực đơn Công cụ, hãy bấm vào Tùy chọn, bấm Tùy chọn Email, rồi bấm vào Tùy lựa chọn Theo dõi.)

Cả thư gốc và thư thu hồi đều đã mang đến Hộp thư mang đến của người nhận.

Giả sử thư gốc không được đọc, khi ấy thư cội sẽ bị xóa và fan nhận sẽ được thông báo rằng bạn, cùng với tư cách là tín đồ gửi, vẫn xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.


Lưu ý: Nếu thư cội được ghi lại là vẫn đọc (xem trong chống Đọc không được coi là đọc thư trong tình huống này) khi thư thu hồi được xử lý, thì tín đồ nhận sẽ được thông tin rằng bạn, cùng với tư biện pháp là người gửi, mong mỏi xóa thư nhưng thư đó vẫn còn đó trong thư mục Outlook của người nhận.


Bạn nhờ cất hộ thư email cho ai đó. Bạn tịch thu thư nơi bắt đầu và sửa chữa thay thế bằng một thư mới.

Trên máy tính xách tay của fan nhận, bên dưới Tùy chọn Theo dõi, vỏ hộp kiểm Xử lý yêu cầu và đánh giá khi đến ko được chọn.

(Để xem thiết lập này, trên thực đơn Công cụ, hãy click chuột Tùy chọn, bấm Tùy lựa chọn Email, rồi click chuột Tùy lựa chọn Theo dõi.)

Cả thư cội và thư tịch thu đều đã mang lại Hộp thư mang lại của fan nhận.

Trên máy tính của người nhận, giữa những tình huống sau xảy ra:

Nếu fan nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ ảnh hưởng xóa và người nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là người gửi, sẽ xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.

Nếu tín đồ nhận mở thư nơi bắt đầu trước, thì việc thu hồi thất bại với cả thư gốc và thư thu hồi vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư gốc được đánh dấu là đã đọc (xem trong chống Đọc ko được xem là đọc thư trong trường hợp này) lúc thư thu hồi được xử lý, thì người nhận sẽ được thông tin rằng bạn, cùng với tư bí quyết là bạn gửi, mong xóa thư tuy nhiên thư đó vẫn tồn tại trong folder Outlook của fan nhận.


Bạn nhờ cất hộ thư thư điện tử cho ai đó. Bạn thu hồi thư nơi bắt đầu và thay thế bằng một thư mới.

Trên máy tính của bạn nhận, theo quy tắc hoặc do hành động của bạn nhận, thư gốc được chuyển cho một thư mục khác cùng thư thu hồi vẫn còn đấy trong vỏ hộp thư cho (hoặc cũng rất được chuyển mang lại một thư mục khác).

Miễn là thư tịch thu và thư gốc nằm trong số thư mục riêng biệt rẽ thì người nhận sẽ nhận thấy thông báo cho biết đã không tịch thu được. Lỗi này xẩy ra bất kể cấu hình của Outlook và trạng thái gọi của thư.

Cả thư cội và thư new đều còn với những người nhận.


Lưu ý: Nếu tín đồ nhận vẫn đọc thư gốc, rồi đánh dấu thư là chưa đọc, Outlook sẽ xử lý thư như thể thư trước đó chưa từng được đọc và thu hồi thư thành công.


Bạn giữ hộ thư e-mail cho ai đó. Bạn thu hồi thư cội và sửa chữa bằng một thư mới.

Trên laptop của tín đồ nhận, theo luật lệ hoặc do hành vi của tín đồ nhận, cả nhị thư đa số được chuyển mang lại cùng thư mục. Việc này dẫn cho hành vi tương tự như rất nhiều gì xảy ra khi Outlook ko được đặt cấu hình để auto xử lý thư.

Trên máy vi tính của bạn nhận, trong số những tình huống sau xảy ra:

Nếu bạn nhận mở thư tịch thu trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và fan nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là fan gửi, vẫn xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.

Nếu tín đồ nhận mở thư cội trước, thì việc tịch thu thất bại với cả thư nơi bắt đầu và thư bắt đầu vẫn còn.


Lưu ý: Nếu fan nhận đã đọc thư gốc, rồi khắc ghi thư là không đọc, Outlook sẽ cách xử lý thư như thể thư chưa từng được hiểu và tịch thu thư thành công.


Bạn gửi thư e-mail đến một thư mục công cộng. Bạn thu hồi thư gốc, rồi sửa chữa bằng thư mới.

Một vào những điều sau đây sẽ xảy ra:

Nếu bạn nhận hiểu thư tịch thu có quyền truy hỏi nhập phát âm đối với tất cả các mục trên thư mục công cộng nhưng không đọc thư gốc thì việc thu hồi đã thành công và chỉ với lại thư mới. Bạn, với tư biện pháp là người gửi, nhận thấy thông báo cho biết việc thu hồi đã thành công.

Nếu người nhận đã đánh dấu thư gốc là sẽ đọc, thì fan nhận sẽ được thông tin rằng việc thu hồi thất bại với chỉ tất cả thư thu hồi bị xóa.

Nếu một người dùng có bất kỳ quyền nào khác đối với thư mục nơi công cộng mà mở thư tịch thu thì sẽ không thu hồi được và người tiêu dùng nhận được thông báo cho biết không tịch thu được. Cả thư cũ với thư mới vẫn còn đó trên thư mục công cộng.

Nếu fan nhận hiểu thư gốc, rồi ghi lại thư là chưa đọc, Outlook sẽ xử trí thư như thể thư chưa từng được gọi và tịch thu thư thành công.

Trong thư mục công cộng, người đọc chứ ko phải người gửi có quyền quyết định sự thành công xuất sắc hay thất bại của bài toán thu hồi.