Rom 4 2 2 cho sky a760

      303

*
giải đáp tổng thể, up rom, root, .... | Trang 136 ...">

hoặc C:Program FilesVertrigoServwwwself_binarysky_binary ealIM-A760S ( cùng với 760). 2.Download 2 file. Download.inf và link rom gốc 4.0.

Bạn đang xem: Rom 4 2 2 cho sky a760

4 dạng .BINX:...Hướng dẫn biện pháp up rom 4.0 mang lại Sky A760S/A770K + root + xóa ứng dụng ... Xem tiếp


*
► 5:05► 5:05
*
< Different Image >
A760s/A770k> gợi ý tổng thể, up rom, root, .... | Trang 136 ...

Xem thêm:

" href="https://capnuochaiphong.com/rom-sky-a770k-4-1-2-tieng-viet/imager_1_32238_700.jpg" target="_blank" rel="nofollow">
*
/A770k> khuyên bảo tổng thể, up rom, root, .... | Trang 136 ..." height = "100px">A760s/A770k> lí giải tổng thể, up rom, root, .... Trang 136 ... 4/2/13