Sơ đồ tư duy hóa học 8

      434

Tóm tắt kim chỉ nan bằng Sơ đồ bốn duy hóa học 8 bài 5 hay nhất.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hóa học 8

Hệ thống kiến thức hóa học 8 bài bác 5: Nguyên tố chất hóa học Lập sơ đồ bốn duy và bài xích tập trắc nghiệm

Sơ đồ tứ duy hóa học 8 bài bác 5: nguyên tố hóa học

*

Trắc nghiệm hóa học 8 bài bác 5: yếu tố hóa học

Câu 1: tất cả bao nhiêu yếu tắc hóa học:

A. Bên trên 110 nguyên tố

B. Đúng 110 nguyên tố

C. 111 nguyên tố

D. 100 nguyên tố

Đáp án: A

Câu 2: Kí hiệu của yếu tố Xeci là

A. Cs

B. Sn

C. Ca

D. B

Đáp án: A

Câu 3: Khối lượng nguyên tử C là:

A. 1, 9926.10-24kg

B. 1,9924.10-27g

C. 1,9925.1025kg

D. 1,9926.10-27kg

Đáp án: D

Câu 4: Nguyên tử của yếu tắc X có nguyên tử khối vội vàng 7 lần của nguyên tử nguyên tố hidro, đó là nguyên tử yếu tắc nào. Cho biết số p. Và số e

A. Liti, số p=số e=3

B. Be, số p=số e= 4

C. Liti, số p=số e=7

D. Natri, số p=số e=11

Đáp án: A

Nguyên tử khối của hidro là 1 trong những nhân với 7 là kiếm được X.

Tra bảng tuần hoàn tìm được là liti

Câu 5: đến nguyên tố O có nguyên tử khối là 16, Mg là 24.

Xem thêm: Cách Thức Tỉnh Nhân Vật Kelly Trong Free Fire, Tâm Điểm Nhân Vật: Kelly Tia Chớp

Nguyên tử nào nặng hơn

A. Mg nặng hơn O

B. Mg nhẹ hơn O

C. O bởi Mg

D. Toàn bộ đáp án trên

Đáp án: A

Vì lập tỉ trọng nguyên tử khối giữa O với Mg là 16/24 Ba=2,27.10-22g

B. MBa=2,234.10-24g

C. MBa=1,345.10-23kg

D. MBa=2,7298.10-21g

Đáp án: A

*

Câu 8: Chọn lời giải sai

A. Số phường là số đặc trưng của nhân tố hóa học

B. Nguyên tố hóa học là tập hợp đông đảo nguyên tố cùng loại, có cùng số phường trong phân tử nhân

C. 1 đvC = 1/12 mC

D. Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất

Hướng dẫn: nguyên tố chất hóa học là tập hợp đều nguyên tử thuộc loại, bao gồm cùng số p. Trong hạt nhân

Đáp án: B

Câu 9: Cho số khối của nguyên tử nguyên tố X là 39. Hiểu được tổng số phân tử nguyên tử là 58. Xác định nguyên tố kia và cho biết số notron

A. Kali, số n= 19

B. Kali, số n=20

C. Ca, số n=19

D. Ca, số n= 20

Đáp án: B

Có số khối là 39 phải p+n=39 (1)

Tổng số phân tử là 58 nên p + n + e = 58 nhưng p = e

⇒ 2p + n = 58 (2)

Từ (1)(2) ta tính được số phường = 19, n = 20, suy ra Kali

Câu 10: mang lại điện tích hạt nhân của X là 15+. Biết rằng số hạt với điện nhiều hơn thế không sở hữu điện là 14. Khẳng định nguyên tố với số khối