Thu nhỏ kích thước trong cad

      200

Trong phần mềm AutoCAD, để triển khai điều chỉnh tỉ lệ thành phần đối tượng người tiêu dùng bạn cũng có thể thực hiện lệnh Scale (SC) cùng với các phương pháp thực hiện khác nhau.

Quý khách hàng có thể hotline lệnh Scale trên tkhô cứng cơ chế, hoặc nhập lệnh tắt SC.


*

Sau đó, nhằm thực hiện lệnh các bạn làm việc theo những bước:

Cách 1: Chọn đối tượng bắt buộc điều chỉnh tỉ lệ