Tính từ đứng sau danh từ

      518

Vị trí của Tính từ – Danh từ bỏ – Trạng từxuất hiện siêu nhiềutrongbài thi TOEIC.

Bạn đang xem: Tính từ đứng sau danh từ

Hôm nay capnuochaiphong.com muốnchia sẻđếncácbạn câu chữ này để các bạn có thể tự tin ôn luyện giờ đồng hồ Anh hiệu quả nhé!


I. địa điểm của Tính tự trong giờ Anh

Tính từ trong tiếng Anh (adjective, được viết tắt là adj) là hồ hết từ, dùng để mô tả các sệt tính, tính chất của sự vật, hiện tượng, …

ADJECTIVEADVERB
1. Đứng sau cồn từ to beEx: My job is so boring2. Đứng sau một số trong những động từ cố định khác(chủ điểm siêu quan trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, makeEx:As the movie went on, it became more và more excitingYour friend seems very nice- She is getting angryYou look so tired!He remained silent for a while3. Đứng trước danh từEx: She is a famous businesswoman1.

Xem thêm:

Đứng sau đụng từ thường
Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly2. Đứng trước tính từEx: It’s a reasonably cheap restaurant, & the food was extremely good.- She is singing loudly3. Đứng trước trạng từ khácEx:Maria learns languages terribly quicklyHe fulfilled the work completely well4. Đứng đầu câu, té nghĩa cho cả câuEx: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

*
*
*
*
Vị trí của trạng từ bỏ trong tiếng Anh
Trước đụng từ thường: (nhất làmột sốtrạng trường đoản cú chỉ tần suất: often, always, usually, seldom…)

VD: They often get up at 6am

Giữa trợ cồn từ và đụng từ thường

VD: I have + recently + finished my homework

Sau đụng từ tobe/seem/feel/look … cùng trước tính từ: tobe/seem/feel/look…+ adv + adj

VD: She is very nice

Đứng sau “Too”: V(thường) + Too + adv

VD: The teacher speaks khổng lồ quickly

Đứng trước “enough”: V(thường) + too + adv

VD: The teacher speaks slowly enough for us lớn understand

Ởdướicấu trúc so…that: V(thường) + so + adv + that

VD: Jack drove so fast that he caused an accident

Đứng cuối câu

VD: He doctor told me to lớn breathe in slowly

Thường đứng một mìnhtạiđầu câu té nghĩa cho cả câu

VD: Unfortunately,thengân hàngwas closed by the time I got here

Trên đây là toàn bộ những share của capnuochaiphong.com về Vị trí của Tính từ – Danh tự – Trạng trường đoản cú trong tiếng Anh. Mong muốn rằng bài viết sẽ góp ích mang lại bạn. Chúc các bạn thành công.