Hàm làm tròn số tiền

      183
Excel mang đến capnuochaiphong.com 365 Excel đến capnuochaiphong.com 365 dành mang đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel smartphone Xem thêm...Ít hơn

Nếu các bạn không muốn thấy mọi vị trí thập phân không cần thiết trong ô bởi chúng để cho các ký tự ###### lộ diện hoặc nếu các bạn không cần làm tròn số xuống đúng mực đến mức rất nhỏ, hãy đổi khác định dạng ô để có được số vị trí thập phân mà các bạn muốn.

Bạn đang xem: Hàm làm tròn số tiền

Làm tròn số tới đơn vị chính ngay gần nhất

Nếu bạn muốn làm tròn số tới đơn vị chính ngay sát nhất, ví dụ như hàng ngàn, hàng trăm, sản phẩm chục, hàng đối chọi vị, hãy dùng một hàm vào công thức, hãy làm theo công việc sau:

Bằng cách dùng một nút:

Chọn ô mà bạn có nhu cầu định dạng.

Trong tab Trang đầu, hãy bấm Tăng vị trí thập phân hoặc Giảm vị trí thập phân để hiện thêm hoặc bớt đi những chữ số sau vệt thập phân.

Bằng cách vận dụng định dạng số dựng sẵn:

Trên tab Trang đầu, trong team Số, hãy bấm vào mũi tên kế bên danh sách định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong danh sách Thể loại, tùy trực thuộc vào kiểu tài liệu bạn có, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ Phần trăm, hoặc Khoa học.

Trong vỏ hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số vị trí thập phân mà bạn có nhu cầu hiển thị.

Bằng bí quyết dùng hàm vào công thức:

Làm tròn số tới số chữ số mà bạn muốn bằng phương pháp dùng hàm ROUND. Hàm này chỉ gồm hai đối số (đối số là phần tài liệu mà công thức cần phải có để chạy).

Đối số thứ nhất là số mà bạn có nhu cầu làm tròn, nó rất có thể là một tham chiếu ô hoặc một số.

Đối số thiết bị hai là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số cho đó.

Giả sử ô A1 đựng số 823,7825. Để có tác dụng tròn số tới đơn vị gần nhất là:

Hàng nghìn

Nhập =ROUND(A1;-3) cho hiệu quả bằng 1.000

Số 823,7825 nằm gần số 1.000 rộng là số 0 (0 là bội số của 1.000 )

Dùng số âm ở đây bởi vì bạn có nhu cầu làm tròn số sang bên trái của vệt thập phân. Điều tương tự áp dụng mang đến hai công thức tiếp theo sau làm tròn đến hàng ngàn và sản phẩm chục.

Hàng trăm

Nhập =ROUND(A1;-2) cho tác dụng bằng 800

Số 800 gần số 823,7825 rộng là số 900. Chúng tôi tin rằng hiện nay bạn đang hiểu.

Hàngchục

Nhập =ROUND(A1;-1) cho kết quả bằng 820

Hàngđơn vị

Nhập =ROUND(A1;0) cho tác dụng bằng 824

Dùng số 0 để triển khai tròn cho tới chữ số solo gần nhất.

Phầnmười

Nhập =ROUND(A1;1) cho công dụng bằng 823,8

Dùng số dương làm việc đây để làm tròn số tới số vị trí thập phân mà bạn xác định. Điều giống như áp dụng cho hai công thức tiếp theo sau làm tròn đến một phần trăm và 1 phần nghìn.

Phầntrăm

Nhập =ROUND(A1,2) bằng 823,78

Phầnnghìn

Nhập = ROUND(A1,3) bằng 823,783

Làm tròn số lên bằng phương pháp dùng hàm ROUNDUP. Hàm này hoạt động giống như hàm ROUND, chỉ khác là luôn luôn làm tròn số lên. Ví dụ: Nếu bạn muốn làm tròn số 3,2 tới 0 vị trí thập phân:

=ROUNDUP(3,2;0) cho tác dụng bằng 4

Làm tròn số xuống bằng cách dùng hàm ROUNDDOWN. Hàm này hoạt động giống như hàm ROUND, chỉ không giống là luôn làm tròn số xuống. Ví dụ: Nếu bạn có nhu cầu làm tròn xuống số 3,14159 tới chữ số thập phân sản phẩm ba:

=ROUNDDOWN(3,14159;3) cho hiệu quả bằng 3,141Bấm vào một trong những ô trống.

Trên tab Công thức, bên dưới Hàm, hãy bấm vào Bộ dựng Công thức.

Thực hiện ngẫu nhiên thao tác như thế nào sau đây:

Để

Trong bộ dựng Công thức, search kiếm rồi bấm đúp vào

Bên dưới Tham đối

Làm tròn số lên

ROUNDUP

Trong số, hãy nhập số mà ai đang làm tròn lên. Vào num_digits,hãy nhập 0 để gia công tròn số lên tới số nguyên sát nhất.

Làm tròn số xuống

ROUNDDOWN

Trong số, hãy nhập số mà ai đang làm tròn xuống. Vào num_digits,hãy nhập 0 để gia công tròn số lên đến số nguyên gần nhất.

Xem thêm:

Làm tròn lên một số trang đều

EVEN

Trong số, hãy nhập số mà nhiều người đang làm tròn.

Làm tròn lên đến mức một số lẻ

ODD

Trong số, hãy nhập số mà bạn đang làm tròn.

Làm tròn số cho tới bội số gần nhất của một số khác

MROUND

Bấm vào hộp bên cạnh nhiều, rồi nhập số bạn muốn đặt bội số ngay gần nhất.

Nhấn RETURN .


Bạn rất có thể đặt vị trí lốt thập phân khoác định cho những số vào Tùy chọn Excel.

Bấm vào Tùy lựa chọn (Excel.2010 Excel năm 2016 đến 2016) hoặc capnuochaiphong.com Office Bấm > Excel chọn (Excel 2007).

Trong hạng mục Nâng cao, bên dưới Tùy chọn chỉnh sửa, hãy chọn vỏ hộp kiểm Tự động chèn vệt thập phân.

Trong hộp Địa điểm, hãy nhập số dương đến các chữ số ở mặt phải của dấu thấp phân hoặc số âm cho các chữ số ở mặt trái của dấu thập phân.


Để tạm thời thời sửa chữa tùy lựa chọn số chữ số thập phân cố kỉnh định, hãy nhập lốt thập phân khi bạn nhập số.

Để sa thải dấu thập phân ngoài số mà chúng ta đã nhập có áp dụng số chữ số thập phân thế định, hãy có tác dụng như sau:

Bấm vào Tùy lựa chọn (Excel.2010 Excel 2016 đến 2016) hoặc capnuochaiphong.com Office Bấm > Excel chọn (Excel 2007).

Trong hạng mục Nâng cao, dưới Tùy chọn chỉnh sửa, quăng quật chọn hộp kiểm Tự rượu cồn chèn vết thập phân.

Trong một ô trống, nhập một vài chẳng hạn như 10, 100 hoặc 1.000, tùy từng số chữ số thập phân mà bạn muốn loại bỏ.

Ví dụ: nhập 100 vào ô nếu số chứa hai chữ số thập phân và bạn muốn chuyển số đó thành số nguyên.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Sao chép

*
hoặc nhận CTRL+C.

Trên trang tính, chọn những ô chứa những số có chữ số thập phân mà bạn có nhu cầu thay đổi.

Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Trong hộp thoại Dán Đặc biệt, bên dưới Thao tác, nhấn vào Nhân.


Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.