Violympic toán lớp 2 trên mạng

      72

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 từ vòng 1 đến vòng 18 giúp các em học sinh lớp 2 nắm chắc các dạng câu hỏi thường gặp trong cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2021 - 2022.

Bạn đang xem: Violympic toán lớp 2 trên mạng

Với các dạng bài tập như điền số thích hợp, điền vào chỗ chấm, điền dấu >,

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1

Bài 1: Hãy viết số thứ tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....

1, Điền số thích hợp vào chỗ trống: 68 - 17 = ......

2, Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số...........

3, Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 2 ...........

4, Điền số thích hợp vào chỗ trống: ...... - 36 = 63

5, Nhà bác An nuôi tất cả 32 con gà và 45 con vịt.Vậy cả gà và vịt là bao nhiêu nhiêu con?......
b, 16 gọi là Tổng d, 16 và 3 được gọi là số hạng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2

Bài 1:

1, 9 + 2 = .......

2, 9 dm + 3 dm = ....... dm.

3, 9 + 7 = ........

4, Cho các số 70,39,15,23,89.Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:..................................

5, Số liền sau của số lớn nhất có một chữ số là số ........

Bài 2:Chọn liên tiếp hai ô có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau.

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 3

Bài 1:

1, 19 + 7 = .......

2, ..... - 26 = 13

3, 64 + ........ = 70

4, Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 26 và nhỏ hơn 79?: .............5, 8 dm 2 cm = ........dm.

6, Cho a = 85 – 23 và b = 45 + 9. So sánh hai số a và b (a ....... b)

7, 6 + 4 + 8 = .........

8, 7 .... + 6 = 85.

9, Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 68?:..............

10, Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 29 quyển vở, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 15 quyển vở. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu quyển vở. ................

Bài 2:Chọn liên tiếp hai ô có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau.

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 4

Bài 1: Hãy viết số thứ tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....

Xem thêm: Tư Vấn Cân Nặng Thai 27 Tuần Nặng Bao Nhiêu Kg, Sự Phát Triển Của Thai Nhi Tuần 27

1. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 88 + 7 = ........2. Biết hai số hạng là 78 và 3.Tổng của hai số hạng là ........

3. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 68 + 6 = .........

4. Điền số thích hợp vào chỗ trống ........+ 36 = 44

5. Tuyến có 65 chiếc nhãn vở,Thảo có nhiều hơn Tuyến 8 chiếc nhãn vở. Hỏi Thảo có bao nhiêu chiếc nhãn vở............

6. Việt có 39 viên bi,Việt cho Khánh 12 viên bi.Hỏi Việt còn bao nhiêu viên bi?.........

7. Một cửa hàng có 96 kg gạo ,bán đi 15 kg gạo.Hỏi cửa hàng đó còn bao nhiêu kg gạo?...........

8. Thảo có 18 nhãn vở ít hơn Hà 16 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu chiếc nhãn vở.?..........

9. Một cửa hàng bán 38 quả trứng vào buổi sáng, buổi chiều bán tiếp 7 quả .Hỏi cửa hàng đó trong ngày bán được bao nhiêu quả trứng?............

10. Điền số thích hợp : 89 dm - 30 cm + 8 dm = ..........dm.

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....

1. Một lớp học có 17 học sinh nam và 13 học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?.......

2. Kết quả của dãy tính: 67 + 29 – 14 = .........

3. Số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 6 ?...........

4. Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 4 ?..........

5. Điền dấu: > , Bài 1: Hãy viết số thứ tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.

Bài 2: Điền vào chỗ .....

1. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 81 - 37 = ........

2.Điền số thích hợp vào chỗ trống: 71 - 43 = ........

3. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 46 + 27 = .........

4. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 12 + 18 + 7 = .........

5. Điền số thích hợp vào chỗ trống ........+ 49 = 91

6. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 46 +…... = 81

7. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 57 +…… = 91

8. Mảnh vải trắng dài 35dm. Mảnh vải hoa ngắn hơn mảnh vải trắng 12dm . Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu dm ?.........

9. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 26 + 36 +……. = 81

10. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 19 + 25 +…….. = 70

Bài 3:

1. Có 2 thùng đựng dầu , thùng một đựng 86 lít dầu, thùng hai đựng ít hơn thùng một 15 lít . Hỏi thùng hai đựng bao nhiêu lít?.......

2. Tổng số điểm kiểm tra của Mai là 48 điểm, của Lan nhiều hơn Mai 5 điểm . Hỏi tổng số điểm của Lan là bao nhiêu điểm?........3. Đoạn dây một dài 58dm. Đoạn hai ngắn hơn đoạn một là 25dm.Hỏi đoạn hai dài bao nhiêu dm? ...........

4. Lớp 2a và 2b mỗi lớp có 32 học sinh, lớp 2c có 33 học sinh. Hỏi cả ba lớp có bao nhiêu học sinh?........