Bài tập về đại từ

      467

Đại trường đoản cú là từ nhiều loại cơ bản và quan liêu trọng, nhằm ghi nhớ hơn và thuần thục khi chạm chán các dạng bài áp dụng giới từ, các bạn hãy cùng Patado ôn lại kỹ năng và kiến thức và thực hành ngay một vài bài tập đại từ giờ đồng hồ AnhPatado đã tổng hợp ở tiếp sau đây và kiểm tra lại giải đáp ở cuối nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về đại từ

Tổng hợp kiến thức và kỹ năng tính trường đoản cú trong tiếng Anh

Tổng hợp chi tiết kiến thức về trạng từ bỏ trong tiếng Anh

Chuyển câu chủ động sang câu thụ động dễ dàng

I. Kỹ năng cần ghi nhớ về đại từ giờ Anh

Đại từ là 1 trong trong 9 từ loại trong giờ Anh, là từ thay thế sửa chữa cho danh từ.

Phân loại:

*

Hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức với ngữ pháp tiếng Anh tổng hợp yêu cầu nhớ.

II. Bài tập đại từ giờ Anh

1. Sửa chữa từ gạch chân vào câu bằng đại từ chính xác.

1. Andrea & me enjoy reading.

2. Us have a lot of fun sharing books with each other .

3. Would you like to read with we?

4. Sometimes my mom takes I to lớn the library

5. Usually us go on the weekend ,

6. My little sister also likers going lớn the library with we.

7. Would you lượt thích to go with I next time ?

8. Me like to pick out books myself

9. The librarian is very nice to lớn we.

10. Sometimes they help I reach books on tall shelves.

Ôn tập lại cụ thể và không hề thiếu về danh từ trong giờ Anh.

2. Dùng đại từ gồm sẵn điền vào khu vực trống.

she us they he it

1. ………………… love khổng lồ read mysteries.

2. ……………….. Is wearing my favorite color.

3. Mom told me not khổng lồ touch…………………..

4. ………………. Is my best friend.

5. Will you come và play with………………..

3. Viết đại từ tương xứng thay nạm cho chủ ngữ bao gồm trong ngoặc.

1. (Clara and I) ………………. Are at home right now.

2. (Susan) …………….. Is a secretary

3. (Matt) ………………. Is 47 years old

4. (Stephen and Brenda) …………………… are lawyers.

5. (The cat) ………………… is on the roof.

6. Where are ………………… from?

……………….. Am from Spain 7.

7. (Peter, Elena and I)……………………. Are friends.

8. (The books) Are ………………… old?

9. (My father) ……………… is Robert Dawson.

10. (My sister) is ………………. At school?

*

Patado bật mí cách phân một số loại động trường đoản cú trong giờ Anh để ghi nhớ dễ ợt hơn.

4. Kết thúc câu với: who, where, which.

1.Spain is the country ………………… I was born .

2. This is the hat ………………… I bought yesterday

3. Angelina is the girl ……………….. I meet in Boston.

4. Mark is the boy …………… she likes.

5. Have you bought the dress ………………. You saw last week ?

6. I meet a girl ……………….. Is always shouting!

7. Landmark 72 is the place ……………….. I work.

8. My mother is a person ………………….. Does not speak English

9. Martha is the woman ………………… helped me when I had the accident.

10. This is the disco …………………….. I met my husband.

Xem thêm: Phim Loạn Luân Cha Con Lén Mẹ Địt Nhau Bung Lồn Con Gái Mới Lớn

Patado bật mí một số trong những tips làm bài tập về trạng từ kết quả  trong giờ Anh

5. Chọn đại từ tương thích điền vào chỗ trống.

1. Peter và Nina give ……………… gifts at the farewell party.

a. One another b. Each other 

2. After work, I saw Mina và Cara going to cinema with ………………

a. One another b. Each other 

3. Jane và I are slowly opening up to lớn ……………….. After that argument.

a. One another b. Each other 

4. The principal hopes that the students will show friendly to …………………

a. One another b. Each other 

5. Competitors cannot thua trận ………………….

a. One another b. Each other 

Tìm hiểu cụ thể và khá đầy đủ về giới từ giờ đồng hồ Anh và thực hành bài tập

6. Kết thúc mỗi câu với đại từ bỏ nhân xưng.

1. Jane likes lớn look unique. That’s why _____ dyes her hair green.2. Kim often vacations overseas. ______ always keeps her passport ready khổng lồ go.3. Ryan & I eat out often. _______ prefer ethnic restaurants.4. Ian and Mark don’t get along. ______ often argue, and once got into a fight.5. My mother loves khổng lồ bake. ______ has never made a cookie I didn’t like.6. All of the students must participate. _______ are not allowed lớn miss the event.7. Henry is very athletic. ______ ran a marathon last year.8. Lenore và I ate in the cafeteria. ______ got sick, but I didn’t.9. Liam is always late for work. _______ is going to get fired.10. I never learned that trick. ______ is too difficult for me.

*

III. Đáp án bài xích tập đại từ

1.

1. I

2. We

3. Us

4. Me

5. We

6. Them

7. Me

8. I

9. Them

10. Me

2.

1. ……….They……….. Love to lớn read mysteries.

2. ………..He……… is wearing my favorite color.

3. Mom told me not to touch………..it…………

4. ……….She……… is my best friend.

5. Will you come and play with………us………..

*

3.

1. (Clara & I) ………They………. Are at trang chủ right now.

2. (Susan) ………She…….. Is a secretary

3. (Matt) ……….He……… is 47 years old

4. (Stephen và Brenda) …………They………… are lawyers.

5. (The cat) ………..It………. Is on the roof.

6. Where are ……….you……….. From?

………..I……… am from Spain 7.

7. (Peter, Elena và I)…………We…………. Are friends.

8. (The books) Are …………these……… old?

9. (My father) ……….He…….. Is Robert Dawson.

10. (My sister) Is ……..her……….. At school?

Tìm hiểu cụ thể về mạo từ bỏ a an the trong giờ đồng hồ Anh nhằm tránh mất điểm trong bài bác thi.

4.

1.Spain is the country ……….where……….. I was born .

2. This is the hat ………..which………. I bought yesterday

3. Angelina is the girl ……….who………. I meet in Boston.

4. Mark is the boy ……..who……. She likes.

5. Have you bought the dress ……….which……… you saw last week ?

6. I meet a girl ………who……….. Is always shouting!

7. Landmark 72 is the place ………..where……… I work.

8. My mother is a person ……….who…………. Does not speak English

9. Martha is the woman ……….who……….. Helped me when I had the accident.

10. This is the disco …………where………….. I met my husband.

5.

1. B. Each other 

2. A. One another

3. B. Each other 

4. a. One another 

5. a. One another

6.

1. She2. She3. We4. They5. She6. They/we7. He8. She9. He10. It

Tìm hiểu cụ thể về từ bỏ hạn định trong giờ anh (Determiners)

Trên đấy là một số dạng bài tập đại từ tiếng Anh nhưng mà Patado sẽ tổng hợp, các bạn làm đúng tất cả chứ? Nếu tất cả sai sót, bạn hãy tham khảo và ôn lại kỹ năng và kiến thức về đại từ bỏ và làm cho lại đợt nữa nhé.

Đừng quên rằng Patado luôn cung cấp bạn khi gặp bất kể khó khăn gì trong quy trình học tập, hãy contact với Patado nhằm nhận support và thành lập lộ trình học tập phù hợp.