Tải bài hát nonstop nhạc sàn cực mạnh remix bass cực xung, tải nhạc sàn mp3, mp4 miễn phí chất nhất 2020

      145

capnuochaiphong.com – Kho nhạc sàn, nhạc DJ, nhạc nonstop, nhạc remix, nhạc bốc, nhạc bay, nhạc Mp3 hay chất lượng cao, giúp bạn nghe nhạc mới nhất, tải nhạc về máy tính, điện thoại, thẻ nhớ nhanh nhất.


Bạn đang xem: Tải bài hát nonstop nhạc sàn cực mạnh remix bass cực xung, tải nhạc sàn mp3, mp4 miễn phí chất nhất 2020

Nonstop T\u00ecnh Y\u00eau Si\u00eau Kh\u1ee7ng Long x Ch\u1ea1nh L\u00f2ng Th\u01b0\u01a1ng C\u00f4 - LK Nh\u1ea1c Tr\u1ebb Remix Hay Nh\u1ea5t Hi\u1ec7n Nay 2021 - capnuochaiphong.com
","type":"mp3","mp3":"https:\/\/www21.zippyshare.com\/music\/oDbMz5TT\/0\/4804.mp3","history":"","poster":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/4804-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"65.414","track_id":"4806","poster_big":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/4804.jpg","free":false,"artists":"capnuochaiphong.com"},{"title":"Nonstop \u0110\u00e1nh M\u1ea5t Em x Em \u1ed4n Ch\u1ee9 \u2013 LK Nh\u1ea1c Tr\u1ebb Remix Hay Nh\u1ea5t Hi\u1ec7n Nay 2021 - capnuochaiphong.com
","type":"mp3","mp3":"https:\/\/www21.zippyshare.com\/music\/RYrUAXF8\/0\/4804.mp3","history":"","poster":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/4814-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"42.301","track_id":"4814","poster_big":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/4814.jpg","free":false,"artists":"capnuochaiphong.com"},{"title":"Nonstop Ch\u1ea1nh L\u00f2ng Th\u01b0\u01a1ng C\u00f4 x Tim Anh Th\u1eaft L\u1ea1i - LK Nh\u1ea1c Tr\u1ebb Remix Hay Nh\u1ea5t Hi\u1ec7n Nay 2021 - capnuochaiphong.com
","type":"mp3","mp3":"https:\/\/www7.zippyshare.com\/music\/F6aQdJHi\/0\/4802.mp3","history":"","poster":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/4802-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"10.932","track_id":"4802","poster_big":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/4802.jpg","free":false,"artists":"capnuochaiphong.com"},{"title":"Nonstop \u0110i H\u1ecdc Th\u00eam x Y\u00eau R\u1ed3i C\u01b0\u1edbi Th\u00f4i - LK Nh\u1ea1c Tr\u1ebb Remix Hay Nh\u1ea5t Hi\u1ec7n Nay 2021 - capnuochaiphong.com
","type":"mp3","mp3":"https:\/\/www7.zippyshare.com\/music\/cMZv3sZ8\/0\/4800.mp3","history":"","poster":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/4800-180x180.jpg","buy_icon_a":"","buy_title_a":"","buy_link_a":"","buy_icon_b":"","buy_title_b":"","buy_link_b":"","buy_icon_c":"","buy_title_c":"","buy_link_c":"","buy_icon_d":"","buy_title_d":"","buy_link_d":"","buy_custom":"","plays":"7.849","track_id":"4800","poster_big":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/4800.jpg","free":false,"artists":"capnuochaiphong.com"},{"type":"mp3","title":"Nonstop Vinahouse - Bu\u1ed3n L\u00e0m Chi Em \u01a0i x Hoa N\u1edf Kh\u00f4ng M\u00e0u - Li\u00ean Kh\u00fac Nh\u1ea1c Tr\u1ebb Remix 2020 Hay Nh\u1ea5t - Nh\u1ea1c Remix VN
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https:\/\/www.googleapis.com\/drive\/v3\/files\/1u3Af6dkrBJ2FlcXeBz9Whhh3V2EyxZEW?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"Nh\u1ea1c Remix VN","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"T\u1ea3i v\u1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/default-media.jpg","poster":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"Nh\u1ea1c Remix VN","free":false,"plays":"0","track_id":122},{"type":"mp3","title":"Nonstop 2020 - \u0110i H\u1ecdc Th\u00eam (DJ Tom2K Remix) - Con Th\u00edch V\u1ec1 Nh\u00e0 L\u00fac 5H... M\u1eb9 \u01a0i \u0110\u00e1ng L\u1ebd Con \u0110\u01b0\u1ee3c \u0110i Ch\u01a1i - DJ Tom2K

Xem thêm: Phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 4 Full, Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 4

","cover":"","lyric":"","mp3":"https:\/\/www.googleapis.com\/drive\/v3\/files\/1ufp5Lo5yMpdYoKOIx8-xyc9Aif1mRMYW?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Tom2K","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"T\u1ea3i v\u1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":null,"poster":null,"track_type":"new","custom_artist":"DJ Tom2K","free":false,"plays":"0","track_id":122},{"type":"mp3","title":"Nonstop Bay Ph\u00f2ng 2020 - C\u00f3 Ph\u1ea3i Anh \u0110ang Tr\u00eau \u0110\u00f9a Em \u0110\u00fang Kh\u00f4ng Remix - DJ Rin Muzik - DJ Rin Muzik
","cover":"","lyric":"","mp3":"https:\/\/www.googleapis.com\/drive\/v3\/files\/1n6oKzUOsdCOEncDJp7KnYo9io4A66qqg?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Rin Muzik","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"T\u1ea3i v\u1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":null,"poster":null,"track_type":"new","custom_artist":"DJ Rin Muzik","free":false,"plays":"0","track_id":122},{"type":"mp3","title":"Nonstop 2020 - Sai L\u1ea7m C\u1ee7a Anh ft Tr\u1ea7n D\u1ea7n Bay Lak 4.0 - DJ Zinz Remix - DJ Zinz
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https:\/\/www.googleapis.com\/drive\/v3\/files\/12ckT_Pszg3NuHA_df_GOUVKoV24FQAj_?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Zinz","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"T\u1ea3i v\u1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/default-media.jpg","poster":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"DJ Zinz","free":false,"plays":"0","track_id":122},{"type":"mp3","title":"Nonstop 2020 - Nh\u1ea1c Gi\u1eadt L\u00ean L\u00e0 Phi\u00eau SML - Nh\u1ea1c Bay Ph\u00f2ng - H\u1ed9i \u0110\u1ed3ng Ph\u00ea - Nh\u1ea1c Remix VN
","cover":"890","lyric":"","mp3":"https:\/\/www.googleapis.com\/drive\/v3\/files\/109a4gnyrz4BoncTDnZvJe4KY0-Vrpb4s?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"Nh\u1ea1c Remix VN","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"T\u1ea3i v\u1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":null,"poster":null,"track_type":"new","custom_artist":"Nh\u1ea1c Remix VN","free":false,"plays":"0","track_id":122},{"type":"mp3","title":"Nonstop Vi\u1ec7t Mix 2020 - S\u00f3ng Gi\u00f3 Fix H\u01b0\u01a1ng Ly - T\u1eebng Y\u00eau Fix Phan Duy Anh - DJ Noodle Mix (Vol 42) - DJ Noodle
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https:\/\/www.googleapis.com\/drive\/v3\/files\/1TiTLRQ-AWXVoyE2E_98dTvbMsZjgIMS5?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"DJ Noodle","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"T\u1ea3i v\u1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/default-media.jpg","poster":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"DJ Noodle","free":false,"plays":"0","track_id":122},{"type":"mp3","title":"Nonstop Vinahouse 2020 - C\u1ee9 Ng\u1ee1 L\u00e0 Anh x Sai L\u1ea7m C\u1ee7a Anh x N\u1eafm - LK Nh\u1ea1c Tr\u1ebb Remix 2020 M\u1edbi Nh\u1ea5t Hi\u1ec7n Nay - Nh\u1ea1c Remix VN
","cover":"2677","lyric":"","mp3":"https:\/\/www.googleapis.com\/drive\/v3\/files\/1JlFLrpI6IbYhIrAfGXPoeut_CHhvXpcg?alt=media&key=AIzaSyAQZhhivk_F-Syc2R4rRSrPcgGChLNAJFE","history":"","artists":"Nh\u1ea1c Remix VN","extra_class":"","info_title":"","info_content":"","buy_title_a":"T\u1ea3i v\u1ec1","buy_icon_a":"fa fa-download","buy_link_a":"","buy_title_b":"","buy_icon_b":"fa fa-download","buy_link_b":"","buy_title_c":"","buy_icon_c":"fa fa-download","buy_link_c":"","buy_title_d":"","buy_icon_d":"fa fa-download","buy_link_d":"","buy_custom":"","poster_big":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/default-media.jpg","poster":"https:\/\/capnuochaiphong.com\/wp-content\/uploads\/default-media-180x180.jpg","track_type":"new","custom_artist":"Nh\u1ea1c Remix VN","free":false,"plays":"0","track_id":122}>,"player_cover":true,"class":"vc","player":""}">
*

Nhạc Remix là một phiên bản nhạc khác của một ca khúc thu âm, được tạo ra từ phiên bản bài hát gốc. Những bài hát được remix (phối lại) có thể vì nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng đa phần là để chúng có cơ hội được xuất hiện tại nhiều nơi như bar, club, các sân khấu lớn, các buổi tiệc sinh nhật, đám cưới… Nhạc DJ hay người nghe tại VN vẫn thường gọi là nhạc sàn hay nhạc bay phòng là tên gọi Việt hóa của thể loại nhạc Eurodance (nhạc dance châu Âu). Đây là một dạng nhạc dance điện tử (EDM) khởi nguồn từ cuối những năm 1980 ở châu Âu khiến cho người nghe có cảm giác trôi ke, banh nóc cực mạnh thậm chí mất xác. Nhạc DJ kết hợp nhiều yếu tố của các thể loại nhạc techno, Hi-NRG (nhạc sinh lực mạnh), nhạc house và nhạc disco châu Âu. Trong đó Vinahouse – dòng nhạc house do người Việt sáng tạo, được ưa chuộng nhất ở Việt Nam là một nhánh của dòng nhạc sàn thế giới.