Tin nhắn này đã tạm thời bị gỡ vì tài khoản của người gửi cần phải được xác minhđồng bộ tin nhắn iphone với gmail

      134

Chế Độ Mất cho phép bạn khóa iPhone, iPad, iPod touch, máy Mac hoặc capnuochaiphong.com Watch để người khác không thể truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể bật Chế Độ Mất trong Tìm iPhone trên iCloud.com.

Bạn đang xem: Tin nhắn này đã tạm thời bị gỡ vì tài khoản của người gửi cần phải được xác minhđồng bộ tin nhắn iphone với gmail

Chế Độ Mất yêu cầu thiết bị đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu được nêu trong bài viết từ Hỗ Trợ capnuochaiphong.com: System requirements for iCloud (Các yêu cầu hệ thống đối với iCloud).

Để đăng nhập vào Tìm iPhone, truy cập icloud.com/find.


Email xác nhận được gửi đến địa chỉ email ID capnuochaiphong.com của bạn.

Bạn có thể hiển thị thông báo tùy chỉnh trên màn hình của thiết bị. Ví dụ như bạn có thể thông báo rằng thiết bị này bị mất hoặc cách liên hệ với bạn.

Thiết bị của bạn sẽ không hiển thị cảnh báo hoặc phát âm thanh khi bạn nhận được tin nhắn, thông báo hoặc tắt bất kỳ báo thức nào. Thiết bị của bạn vẫn có thể nhận được cuộc gọi điện thoại và cuộc gọi FaceTime.

Đối với iPhone, iPad, iPod touch hoặc capnuochaiphong.com Watch, bạn sẽ thấy vị trí hiện tại của thiết bị trên bản đồ cũng như mọi thay đổi về vịt rí của thiết bị. Nếu Dịch Vụ Định Vị bị tắt trên thiết bị, dịch vụ sẽ tạm thời được bật để theo dõi vị trí của thiết bị.


Bật Chế Độ Mất hoặc khóa thiết bị


Trong Tìm iPhone trên iCloud.com, nhấp vào Tất Cả Thiết Bị, rồi chọn thiết bị bạn muốn khóa hoặc chuyển sang Chế Độ Mất.

Xem thêm: (Chậm) Trễ Kinh 12 Ngày Thử Que 1 Vạch : Có Khả Năng Nào Là Mang Thai Không?

Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn Tất Cả Thiết Bị thì nguyên nhân là do bạn đã chọn một thiết bị. Nhấp vào tên của thiết bị hiện tại ở giữa thanh công cụ để truy cập danh sách Thiết Bị, rồi chọn thiết bị mới.

Nhấp Vào Chế Độ Mất Hoặc Khóa.

*

Làm theo hướng dẫn trên màn hình, hãy lưu ý những điều sau:

Mật mã: Nếu iPhone, iPad, iPod touch hoặc capnuochaiphong.com Watch có mật mã thì bạn cần mở khóa thiết bị. Nếu không, bạn sẽ được yêu cầu tạo mật mã ngay. Nếu đang khóa máy Mac, bạn phải tạo mật mã dạng số, ngay cả khi đã cài đặt mật khẩu trên máy Mac. Mật mã này phải khác với mật khẩu của bạn và chỉ được sử dụng để khóa máy Mac bằng Tìm iPhone.

Chia Sẻ Trong Gia Đình: Nếu bạn đang cố gắng đưa iPhone, iPad hoặc iPod touch của một thành viên gia đình sang Chế Độ Mất và thiết bị đó không được đặt mật mã, thì bạn phải nhập mật khẩu ID capnuochaiphong.com của người đó trên máy tính này. Nếu muốn khóa máy Mac của một thành viên gia đình, bạn phải nhập mật khẩu ID capnuochaiphong.com của người đó trên máy tính này.


Ghi chú: Nếu bạn quên mật mã hoặc đã đặt mật khẩu cho firmware EFI trên máy Mac của mình trước khi máy bị mất, rồi bạn khóa máy và tìm thấy thiết bị sau đó, thì bạn có thể cần mang máy đến trung tâm sửa chữa được ủy quyền để mở khóa thiết bị.


Sau khi đánh dấu iPhone, iPad, iPod touch hoặc capnuochaiphong.com Watch của bạn là đã bị mất, bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ của mình.

Trong Tìm iPhone trên iCloud.com, nhấp vào Tất Cả Thiết Bị, rồi nhấp vào iPhone, iPad, iPod touch hoặc capnuochaiphong.com Watch đang ở Chế Độ Mất trong danh sách Thiết Bị.

Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn Tất Cả Thiết Bị thì nguyên nhân là do bạn đã chọn một thiết bị. Nhấp vào tên của thiết bị hiện tại ở giữa thanh công cụ để truy cập danh sách Thiết Bị, rồi chọn thiết bị mới.